kd_tanamannomor_pohonnama_jenisnama_daerahsuku_familynativetahun_tanamno_petaknama_khdtk/hpDeskripsi
KTN000000001="1"Temu Kunci="2016"="73"CaritaObat Maag, 15 pohon, tinggi 25 cm, diameter 1 cm
KTN000000002="1"Akar Kayu Kuning="2016"="72"CaritaObat Pegel Linu jumlah 11 pohon, tinggi 50-250 cm diameter 1-2 cm.
KTN000000003="1"Lampuyang="2016"="71"CaritaObat nafsu makan jumlah 35 pohon diameter 1-2 cm, tinggi30 - 50 cm
KTN000000004="2"Kirinyu="2016"="72"CaritaObat luka jumlah 41 pohon tinggi 50-300 cm dan diameter 1-3 cm
KTN000000005="3"Lampuyang="2016"="72"Caritaobat nafsu makan Jumlah 75 pohon, tinggi 20-30 cm dan diamater 1 - 3 cm.
KTN000000008="1"Meranti Tembaga="1955"="70"Carita-
KTN000000009="2"Tengkawang Tungkul="1955"="70"Carita-
KTN000000010="3"Tengkawang Tungkul="1955"="70"Carita-
KTN000000020="1"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000021="2"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000022="3"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000023="4"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000024="5"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000025="6"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000026="7"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000027="8"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000028="9"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000029="10"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000030="11"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000031="12"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000032="13"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000033="14"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000034="15"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000035="16"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000036="17"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000037="18"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000038="19"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000039="20"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000040="21"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000041="22"Dalbergia="1954"="5"Yanlapa-
KTN000000053="1"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000054="2"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000055="3"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000056="4"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000057="5"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000058="6"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000059="7"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000060="8"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000061="9"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000062="10"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000063="11"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000064="12"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000065="13"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000066="14"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000067="15"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000068="16"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000069="17"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000070="18"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000071="19"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000072="20"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000073="21"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000074="22"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000075="23"Khaya="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000076="24"Khaya="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000077="25"Khaya="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000078="26"Calophyllum="1954"="7"Yanlapa-
KTN000000079="27"Khaya="1953"="7"YanlapaPatah batang atas
KTN000000080="28"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000081="29"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000082="30"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000083="31"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000084="32"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000085="33"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000086="34"Carapa="1953"="7"YanlapaTunas
KTN000000087="35"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000088="36"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000089="37"Carapa="1953"="7"Yanlapa-
KTN000000090="1"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000091="2"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000092="3"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000093="4"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000094="5"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000095="6"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000096="7"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000097="8"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000098="9"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000099="10"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000100="11"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000101="12"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000102="13"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000103="14"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000104="15"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000105="16"Dipterocarpus="1953"="8"Yanlapa-
KTN000000106="1"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000107="2"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000108="3"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000109="4"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000110="5"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000111="6"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000112="7"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000113="8"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000114="9"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000115="10"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000116="11"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000117="12"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000118="13"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000119="14"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000120="15"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000121="16"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000122="17"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000123="18"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000124="19"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000125="20"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000126="21"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000127="22"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000128="23"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000129="24"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000130="25"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000131="26"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000132="27"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000133="28"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000134="29"Pterocarpus="1953"="9"Yanlapa-
KTN000000135="1"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000136="2"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000137="3"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000138="4"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000139="5"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000140="6"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000141="7"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000142="8"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000143="9"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000144="10"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000145="11"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000146="12"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000147="13"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000148="14"Akasia="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000149="15"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000150="16"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000151="17"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000152="18"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000153="19"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000154="20"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000155="21"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000156="22"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000157="23"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000158="24"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000159="25"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000160="26"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000161="27"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000162="28"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000163="29"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000164="30"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000165="31"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000166="32"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000167="33"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000168="34"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000169="35"Melaleuca="1954"="15"Yanlapa-
KTN000000175="1"Pericopsis="1975"="22"Yanlapa-
KTN000000184="1"Puspa="1958"="63"Yanlapa-
KTN000000186="1"Tusam="1958"="71"Yanlapa-
KTN000000189="1"Kayu Bawang="1973"78bYanlapa-
KTN000000191="1"Kapur="1954"="80"Yanlapa-
KTN000000195="1"Palaquium="1954"="94"Yanlapa-
KTN000000199="1"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000000200="2"Agathis loranthifoli="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000000201="3"Agathis loranthifoli="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000000202="4"Agathis loranthifoli="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000000203="5"Agathis loranthifoli="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000000204="6"Agathis loranthifoli="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000000205="7"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000000206="8"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000207="9"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000208="10"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000209="11"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000210="12"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000211="13"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000212="14"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000213="15"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000214="16"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000215="17"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000216="18"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000217="19"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000218="20"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000219="21"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000220="22"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000221="23"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000222="24"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000223="25"Macrophylla="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000000224="26"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000000225="27"Agathis loranthifoli="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000000226="1"Paraensis="1940"14aPasir HantapPohon tumbang
KTN000000227="2"Paraensis="1940"14aPasir HantapPohon mati
KTN000000228="3"Paraensis="1940"14aPasir Hantap-
KTN000000229="4"Paraensis="1940"14aPasir Hantap-
KTN000000230="5"Paraensis="1940"14aPasir Hantap-
KTN000000231="6"Kemenyan="2008"14aPasir Hantap-
KTN000000232="7"Dicoronia paraensis="1940"14aPasir Hantap-
KTN000000233="8"Dicoronia paraensis="1940"14aPasir Hantap-
KTN000000234="9"Dicoronia paraensis="1940"14aPasir HantapBulan Juni 2016 sedang berbuah tua
KTN000000235="10"Dicoronia paraensis="1940"14aPasir Hantap-
KTN000000236="11"Kemenyan="2008"14aPasir HantapBulan Juni 2016 sedang berbuah tua
KTN000000237="12"Kemenyan="2008"14aPasir Hantap-
KTN000000238="13"Paraensis="2008"14aPasir HantapBulan Juni 2016 sedang berbuah tua
KTN000000239="14"Paraensis="2008"14aPasir HantapBulan Juni 2016 sedang musim berbuah tua
KTN000000240="1"Cemara Pandak="1937"14bPasir Hantap-
KTN000000241="2"Cemara Pandak="1937"14bPasir Hantap-
KTN000000242="3"Cemara Pandak="1937"14bPasir Hantap-
KTN000000243="4"Cemara Pandak="1937"14bPasir Hantap-
KTN000000244="5"Cemara Pandak="1937"14bPasir Hantap-
KTN000000245="1"Shorea="1960"="15"Pasir Hantap-
KTN000000246="2"Shorea="1960"="15"Pasir Hantap-
KTN000000247="3"Shorea="1960"="15"Pasir Hantap-
KTN000000248="4"Shorea="1960"="15"Pasir Hantap-
KTN000000249="5"Shorea="1960"="15"Pasir Hantap-
KTN000000250="6"Shorea="1960"="15"Pasir Hantap-
KTN000000251="7"Shorea="1960"="15"Pasir Hantap-
KTN000000252="8"Shorea="1960"="15"Pasir Hantap-
KTN000000253="1"Khaya="1953"="16"Pasir HantapPohon patah
KTN000000254="2"Khaya="1953"="16"Pasir HantapBulan Juni 2016 sedang Berbuah muda
KTN000000255="3"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000256="4"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000257="5"Khaya="1953"="16"Pasir HantapBulan Juni 2016 sedang berbuah muda
KTN000000258="6"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000259="7"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000260="8"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000261="9"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000262="10"Khaya="1953"="16"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000000263="11"Eucalyptus citriodor="1939"="16"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000000264="12"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000265="13"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000266="14"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000267="15"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000268="16"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000269="17"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000270="18"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000271="19"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000272="20"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000273="21"Eucalyptus citriodor="1939"="16"Pasir Hantap-
KTN000000274="22"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000275="23"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000276="24"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000277="25"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000278="26"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000279="27"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000280="28"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000281="29"Khaya="1953"="16"Pasir Hantap-
KTN000000282="30"Eucalyptus citriodor="1939"="16"Pasir Hantap-
KTN000000283="1"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000284="2"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000285="3"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000286="4"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000287="5"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000288="6"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000289="7"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000290="8"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000291="9"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000292="10"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000293="11"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000294="12"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000295="13"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000296="14"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000297="15"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000298="16"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000299="1"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000300="2"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000301="17"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000302="3"Khaya="1954"="17"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000000303="4"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000304="18"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000305="5"Khaya="1954"="17"Pasir HantapPohon mati
KTN000000306="19"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000307="6"Khaya="1954"="17"Pasir HantapPohon mati
KTN000000308="7"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000309="8"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000310="9"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000311="10"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000312="11"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000313="12"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000314="13"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000315="14"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000316="15"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000317="16"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000318="17"Khaya="1954"="17"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000000319="18"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000320="19"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000321="20"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000322="21"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000323="20"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000324="22"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000325="23"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000326="21"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000327="24"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000328="25"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000329="22"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000330="26"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000331="23"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000332="24"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000333="25"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000334="27"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000335="26"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000336="28"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000337="29"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000338="27"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000339="30"Khaya="1954"="17"Pasir HantapPohon patah
KTN000000340="28"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000341="31"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000342="29"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000343="32"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000344="30"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000345="31"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000346="33"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000347="32"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000348="34"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000349="35"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000350="33"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000351="36"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000352="34"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000353="35"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000354="36"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000355="37"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000356="37"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000357="38"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000358="38"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000359="39"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000360="39"Khaya="1954"="17"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000000361="40"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000362="40"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000363="41"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000364="42"Kayu Bawang="1968"="13"Yanlapa-
KTN000000365="41"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000366="42"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000367="43"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000368="44"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000369="45"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000370="46"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000371="47"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000372="48"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000373="49"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000374="50"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000375="51"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000377="52"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000378="53"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000379="54"Khaya="1954"="17"Pasir Hantap-
KTN000000380="1"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000381="2"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000382="3"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000383="4"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000384="5"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000385="6"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000386="7"Merawan="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000387="8"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000388="9"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000389="10"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000390="11"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000391="12"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000392="13"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000393="14"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000394="15"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000395="16"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000396="17"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000397="18"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000398="19"Shorea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000399="20"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000400="21"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000401="22"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000402="23"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000403="24"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000404="25"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000405="26"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000406="27"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000407="28"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000408="29"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000409="30"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000410="31"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000411="32"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000412="33"Shorea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000413="34"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000414="35"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000415="36"Shorea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000416="37"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000417="38"Shorea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000418="1"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000419="39"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000420="2"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000421="3"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000422="40"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000423="4"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000424="5"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000425="6"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000426="41"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000427="7"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000428="8"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000429="9"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000430="10"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000431="11"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000432="42"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000433="12"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000434="13"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000435="14"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000436="43"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000437="15"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000438="44"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000439="16"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000440="17"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000441="18"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000442="19"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000443="45"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000444="20"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000445="21"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000446="46"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000447="22"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000448="23"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000449="24"Merbau="1966"="18"Pasir HantapPohon mati
KTN000000450="25"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000451="47"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000452="26"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000453="27"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000454="28"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000455="29"Merbau="1966"="18"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000000456="48"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000457="30"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000458="49"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000459="31"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000460="32"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000461="33"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000462="34"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000463="35"Merbau="1966"="18"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000000464="36"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000465="37"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000466="38"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000467="39"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000468="40"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000469="50"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000470="41"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000471="42"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000472="43"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000473="51"Shorea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000474="44"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000475="45"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000476="46"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000477="47"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000478="52"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000479="48"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000480="49"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000481="50"Merbau="1966"="18"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000000482="51"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000483="53"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000484="52"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000485="53"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000486="54"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000487="54"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000488="55"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000489="56"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000490="55"Hopea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000491="57"Merbau="1966"="18"Pasir Hantap-
KTN000000492="56"Thinganu="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000493="57"Shorea="1955"="17"Yanlapa-
KTN000000494="1"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000495="2"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000496="3"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000497="4"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000498="5"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000499="6"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000500="7"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000501="8"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000502="9"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000503="10"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000504="11"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000505="12"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000506="13"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000507="14"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000508="15"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000509="16"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000510="17"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000511="18"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000512="19"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000513="20"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000514="21"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000515="22"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000516="23"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000517="24"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000518="25"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000519="26"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000520="27"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000521="28"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000522="29"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000523="30"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000524="31"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir HantapPohon patah
KTN000000525="32"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000526="33"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000527="34"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000528="1"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000529="35"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000530="36"Meranti Lemahan="1954"="19"Pasir Hantap-
KTN000000531="2"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000532="3"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000533="4"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000534="5"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000535="6"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000536="7"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000537="8"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000538="1"Agathis regia="1937"="20"Pasir Hantap-
KTN000000539="9"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000540="10"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000541="11"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000542="2"Meranti Lemahan="1974"="20"Pasir Hantap-
KTN000000543="12"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000544="3"Meranti Lemahan="1974"="20"Pasir Hantap-
KTN000000545="4"Meranti Lemahan="1974"="20"Pasir Hantap-
KTN000000546="13"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000547="14"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000548="15"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000549="16"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000550="5"Agathis regia="1937"="20"Pasir HantapPohon patah
KTN000000551="17"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000552="6"Agathis regia="1937"="20"Pasir Hantap-
KTN000000553="7"Agathis regia="1937"="20"Pasir Hantap-
KTN000000554="18"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000555="8"Agathis regia="1937"="20"Pasir Hantap-
KTN000000556="19"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000557="9"Meranti Lemahan="1974"="20"Pasir Hantap-
KTN000000558="10"Meranti Lemahan="1974"="20"Pasir Hantap-
KTN000000559="11"Meranti Lemahan="1974"="20"Pasir Hantap-
KTN000000560="12"Meranti Lemahan="1974"="20"Pasir Hantap-
KTN000000561="13"Meranti Lemahan="1974"="20"Pasir Hantap-
KTN000000562="1"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000563="2"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000564="3"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000565="4"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000566="5"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000567="6"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000568="7"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000569="8"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000570="9"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000571="10"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000572="11"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000573="12"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000574="13"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000575="14"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000576="15"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000577="20"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000578="16"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000579="17"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000580="21"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000581="18"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000582="19"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000583="20"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000584="22"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000585="21"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000586="23"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000587="22"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000588="23"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000589="24"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000590="24"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000591="25"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000592="25"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000593="26"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000594="27"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000595="28"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000596="26"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000597="29"Mahoni="1954"="21"Pasir Hantap-
KTN000000598="1"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000599="2"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000600="3"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000601="4"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000602="5"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000603="6"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000604="7"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000605="8"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000606="9"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000607="10"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000608="11"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000609="12"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000610="13"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000611="14"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000612="15"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000613="16"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000614="17"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000615="18"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000616="19"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000617="20"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000618="21"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000619="22"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000620="23"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000621="24"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000622="25"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000623="26"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000624="27"Tusam="1937"="23"Pasir Hantap-
KTN000000625="28"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000626="29"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000627="30"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000628="31"Meranti Lemahan="1973"="23"Pasir Hantap-
KTN000000629="1"Mangir="1966"="24"Pasir HantapPohon mati/kosong
KTN000000630="2"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000631="3"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000632="4"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000633="5"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000634="6"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000635="7"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000636="8"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000637="9"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000638="10"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000639="11"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000640="12"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000641="13"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000642="14"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000643="15"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000644="16"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000645="17"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000646="18"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000647="19"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000648="20"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000649="21"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000650="22"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000651="23"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000652="24"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000653="25"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000654="26"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000655="27"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000656="28"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000657="29"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000658="30"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000659="31"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000660="32"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000661="33"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000662="34"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000663="35"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000664="36"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000665="27"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000666="28"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000667="29"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000668="30"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000669="31"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000670="32"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000671="33"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000672="34"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000673="35"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000674="36"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000675="37"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000676="38"Nyamplung="1955"="18"Yanlapa-
KTN000000683="37"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000688="38"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000690="39"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000692="40"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000693="41"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000695="42"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000697="43"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000699="44"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000700="45"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000702="46"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000704="47"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000705="48"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000707="49"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000709="50"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000711="51"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000713="52"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000714="53"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000716="54"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000718="55"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000720="56"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000721="57"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000723="58"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000725="59"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000726="60"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000728="61"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000729="62"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000731="63"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000733="64"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000735="65"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000736="66"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000738="67"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000740="68"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000741="69"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000743="70"Mangir="1966"="24"Pasir Hantap-
KTN000000744="1"Khaya="1973"="25"Pasir Hantap-
KTN000000745="2"Khaya="1973"="25"Pasir Hantap-
KTN000000746="3"Khaya="1973"="25"Pasir Hantap-
KTN000000747="4"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000749="5"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000750="6"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000772="2"Pericopsis="1975"="22"Yanlapa-
KTN000000773="3"Pericopsis="1975"="22"Yanlapa-
KTN000000774="4"Pericopsis="1975"="22"Yanlapa-
KTN000000775="7"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000776="8"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000777="9"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000778="10"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000779="11"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000780="12"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000781="13"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000782="14"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000783="15"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000784="16"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000785="17"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000786="5"Pericopsis="1975"="22"Yanlapa-
KTN000000787="18"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000788="19"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000789="6"Pericopsis="1975"="22"Yanlapa-
KTN000000790="20"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000791="7"Pericopsis="1975"="22"Yanlapa-
KTN000000792="21"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000793="22"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000794="23"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000795="24"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000796="25"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000797="26"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000798="27"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000799="28"Tusam="1939"="25"Pasir Hantap-
KTN000000800="1"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000802="1"Kayu Bawang="1953"="2"Pasir HantapPembabadan jalur tanaman/penyiangan di petak 2 dengan jumlah tanaman 59 dan yang masih hidup 34 pohon
KTN000000814="1"Puspa="2011"="1"Pasir Awi-
KTN000000815="1"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000816="2"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000817="3"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000818="4"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000819="5"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000820="6"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000821="7"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000822="8"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000823="9"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000824="10"Kecapi="1955"="40"Yanlapa-
KTN000000825="11"Teureup="40"Yanlapa-
KTN000000826="1"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000827="2"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000828="3"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000831="1"Puspa="2011"="1"Pasir Awi-
KTN000000832="1"Puspa="2011"="1"Pasir Awi-
KTN000000835="2"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000836="3"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000837="4"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000838="5"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000839="6"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000840="7"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000841="8"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000842="9"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000843="10"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000844="11"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000845="12"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000846="13"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000847="4"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000848="14"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000849="15"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000850="5"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000851="16"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000852="6"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000853="7"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000854="17"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000855="8"Kobaril="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000856="18"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000857="9"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000858="19"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000859="10"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000860="20"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000861="11"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000862="12"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000863="21"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000864="13"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000865="14"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000866="22"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000867="23"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000868="15"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000869="24"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000870="16"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000871="25"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000872="17"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000873="18"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000874="19"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000875="20"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000876="21"peltata="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000877="22"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000878="26"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000879="23"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000880="24"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000881="27"Meranti Tembaga="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000882="25"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000883="26"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000884="27"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000885="28"Meranti Merah="1957"="42"Yanlapa-
KTN000000886="28"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000887="29"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000888="30"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000889="31"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000890="32"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000891="33"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000892="34"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000893="35"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000894="36"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000895="37"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000896="38"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000897="39"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000898="40"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000899="41"Kayu Bapa="1938"="26"Pasir Hantap-
KTN000000900="1"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000901="2"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000902="3"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000903="4"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000904="5"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000905="6"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000906="7"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000907="8"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000908="9"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000909="10"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000910="11"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000911="1"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000000912="12"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000913="13"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000914="2"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000000915="14"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000916="15"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000917="16"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000918="17"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000919="18"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000920="1"Puspa="2011"="2"Pasir Awi-
KTN000000921="19"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000922="2"Puspa="2011"="2"Pasir Awi-
KTN000000923="20"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000924="3"Puspa="2011"="2"Pasir Awi-
KTN000000925="21"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000926="22"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000927="23"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000928="1"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000929="24"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000930="2"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000931="25"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000932="3"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000933="26"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000934="27"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000935="28"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000936="4"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000937="5"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000938="29"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000939="30"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000940="6"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000941="7"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000942="8"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000943="9"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000944="10"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000945="11"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000946="12"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000947="13"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000948="14"Puspa="2011"="3"Pasir Awi-
KTN000000949="31"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000950="32"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000951="33"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000952="34"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000953="35"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000954="36"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000955="37"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000956="38"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000957="1"Puspa="2011"="4"Pasir Awi-
KTN000000958="39"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000959="40"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000960="41"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000961="2"Puspa="2011"="4"Pasir Awi-
KTN000000962="42"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000963="3"Puspa="2011"="4"Pasir Awi-
KTN000000964="43"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000965="4"Puspa="2011"="4"Pasir Awi-
KTN000000966="44"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000967="5"Puspa="2011"="4"Pasir Awi-
KTN000000968="45"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000969="6"Puspa="2011"="4"Pasir Awi-
KTN000000970="46"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000971="47"Bungur="1961"="44"Yanlapa-
KTN000000972="1"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000973="2"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000974="3"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000975="4"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000976="5"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000977="6"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000978="7"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000979="1"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000000980="8"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000981="9"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000982="10"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000983="2"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000000984="11"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000985="3"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000000986="4"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000000987="12"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000988="5"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000000989="13"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000990="6"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000000991="1"Cemara Pandak="1972"28aPasir Hantap-
KTN000000992="14"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000993="7"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000000994="15"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000995="8"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000000996="16"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000997="9"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000000998="17"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000000999="2"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001000="18"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000001001="3"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001002="19"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000001003="4"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001004="20"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000001005="10"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001006="5"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001007="21"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000001008="11"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001009="6"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001010="12"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001011="7"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001012="22"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000001013="13"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001014="8"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001015="23"Puspa="2011"="5"Pasir Awi-
KTN000001016="14"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001017="9"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001018="10"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001019="15"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001020="11"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001021="16"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001022="17"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001023="12"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001024="18"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001025="13"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001026="14"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001027="1"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001028="19"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001029="15"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001030="20"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001031="16"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001032="21"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001033="17"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001034="22"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001035="18"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001036="23"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001037="2"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001038="19"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001039="24"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001040="20"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001041="3"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001042="25"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001043="21"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001044="4"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001045="22"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001046="26"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001047="23"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001048="5"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001049="27"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001050="24"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001051="6"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001052="28"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001053="25"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001054="7"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001055="29"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001056="8"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001057="30"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001058="26"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001059="9"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001060="27"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001061="31"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001062="10"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001063="28"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001064="29"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001065="11"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001066="30"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001067="12"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001068="32"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001069="31"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001070="13"Puspa="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001071="33"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001072="32"Mahoni Afrika="1972"28aPasir Hantap-
KTN000001073="34"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001074="35"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001075="36"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001076="37"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001077="38"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001078="14"Kayu Bawang="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001079="39"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001080="15"Kayu Bawang="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001081="16"Kayu Bawang="2011"="6"Pasir Awi-
KTN000001082="40"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001083="41"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001084="42"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001085="43"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001086="44"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001087="45"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001088="46"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001089="47"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001090="48"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001091="49"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001092="50"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001093="51"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001094="52"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001095="53"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001096="54"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001097="55"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001098="56"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001099="1"cirhata="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001100="57"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001101="58"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001102="2"cirhata="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001103="3"cirhata="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001104="59"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001105="4"cirhata="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001106="60"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001107="5"cirhata="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001108="61"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001109="6"ivorensis="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001110="62"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001111="63"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001112="64"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001113="65"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001114="66"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001115="67"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001116="68"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001117="69"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001118="70"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001119="71"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001120="72"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001121="73"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001122="74"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001123="75"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001124="76"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001125="77"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001126="78"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001127="79"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001128="80"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001129="81"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001130="7"ivorensis="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001131="8"ivorensis="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001132="82"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001133="9"ivorensis="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001134="10"ivorensis="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001135="11"ivorensis="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001136="12"ivorensis="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001137="13"ivorensis="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001138="14"ivorensis="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001139="83"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001140="84"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001141="85"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001142="15"Pterygota="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001143="86"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001144="16"Pterygota="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001145="17"Pterygota="2011"="8"Pasir Awi-
KTN000001146="1"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001147="87"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001148="2"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001149="3"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001150="4"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001151="5"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001152="88"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001153="6"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001154="7"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001155="8"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001156="89"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001157="9"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001158="10"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001159="11"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001160="12"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001161="13"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001162="14"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001163="15"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001164="90"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001165="16"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001166="17"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001167="18"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001168="19"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001169="20"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001170="21"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001171="22"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001172="23"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001173="24"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001174="91"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001175="92"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001176="25"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001177="26"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001178="93"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001179="27"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001180="94"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001181="28"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001182="95"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001183="29"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001184="30"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001185="31"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001186="32"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001187="96"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001188="33"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001189="34"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001190="35"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001191="36"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001192="37"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001193="97"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001194="98"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001195="38"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001196="39"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001197="40"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001198="99"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001199="100"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001200="101"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001201="1"Cariocar nucifera="1938"28bPasir Hantap-
KTN000001202="102"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001203="2"Cariocar nucifera="1938"28bPasir Hantap-
KTN000001204="3"Cariocar nucifera="1938"28bPasir Hantap-
KTN000001205="4"Cariocar nucifera="1938"28bPasir Hantap-
KTN000001206="5"Cariocar nucifera="1938"28bPasir Hantap-
KTN000001207="6"Cariocar nucifera="1938"28bPasir Hantap-
KTN000001208="103"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001209="104"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001210="41"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001211="105"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001212="106"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001213="42"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001214="107"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001215="43"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001216="108"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001217="44"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001218="109"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001219="45"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001220="110"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001221="1"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001222="46"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001223="111"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001224="47"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001225="48"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001226="112"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001227="49"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001228="113"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001229="50"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001230="114"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001231="51"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001232="52"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001233="53"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001234="115"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001235="54"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001236="116"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001237="55"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001238="117"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001239="56"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001240="118"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001241="57"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001242="119"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001243="58"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001244="120"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001245="59"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001246="121"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001247="122"Kobaril="1955"="45"Yanlapa-
KTN000001248="60"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001249="1"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001250="2"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001251="3"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001252="4"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001253="5"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001254="6"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001255="7"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001256="8"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001257="9"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001258="10"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001259="61"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001260="62"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001261="63"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001262="11"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001263="64"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001264="12"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001265="65"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001266="13"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001267="66"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001268="67"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001269="68"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001270="69"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001271="70"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001272="71"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001273="72"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001274="73"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001275="74"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001276="75"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001277="76"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001278="77"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001279="78"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001280="79"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001281="80"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001282="81"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001283="14"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001284="82"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001285="83"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001286="15"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001287="16"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001288="84"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001289="17"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001290="85"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001291="18"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001292="86"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001293="19"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001294="87"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001295="20"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001296="88"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001297="21"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001298="89"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001299="22"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001300="90"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001301="23"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001302="24"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001303="91"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001304="25"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001305="92"ivorensis="2011"="9"Pasir Awi-
KTN000001306="26"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001307="27"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001308="2"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001309="28"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001310="29"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001311="30"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001312="31"Khaya="1953"="47"Yanlapa-
KTN000001313="3"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001315="4"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001317="1"Agathis becarii="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001319="5"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001321="6"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001324="7"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001328="8"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001331="9"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001335="2"Agathis becarii="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001338="3"Agathis becarii="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001341="4"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001348="5"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001350="6"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001352="7"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001353="8"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001354="9"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001356="10"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001358="11"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001359="12"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001360="13"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001361="14"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001363="15"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001365="16"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001367="17"Kayu Bawang="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001381="18"Saga="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001384="19"Damar Mata Kucing="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001385="20"Damar Mata Kucing="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001386="21"Damar Mata Kucing="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001387="22"Damar Mata Kucing="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001388="23"Damar Mata Kucing="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001389="24"Damar Mata Kucing="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001390="25"Damar Mata Kucing="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001391="26"Damar Mata Kucing="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001392="1"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001393="27"Damar Mata Kucing="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001394="2"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001395="3"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001396="4"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001397="5"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001398="6"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001399="7"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001400="8"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001401="9"Sempur="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001402="28"caerabachii="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001403="29"caerabachii="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001404="10"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001405="30"caerabachii="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001406="11"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001407="31"caerabachii="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001408="32"caerabachii="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001409="33"caerabachii="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001410="12"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001411="34"Puspa="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001412="13"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001413="35"Puspa="2011"="11"Pasir Awi-
KTN000001414="14"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001415="15"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001416="16"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001417="17"Sempur="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001418="18"Meranti Tembaga="1954"="52"Yanlapa-
KTN000001442="10"Meranti Lemahan="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001443="11"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001444="12"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001445="13"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001446="14"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001447="15"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001448="16"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001449="17"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001450="18"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001451="19"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001452="20"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001453="21"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001454="22"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001456="23"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001457="24"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001458="25"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001459="26"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001461="27"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001463="28"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001468="29"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001469="30"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001472="31"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001474="32"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001476="33"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001480="34"Meranti Lemahan="1973"="29"Pasir Hantap-
KTN000001483="35"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001487="36"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001489="37"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001491="38"Tusam="1939"="29"Pasir Hantap-
KTN000001510="1"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001536="2"Leda="1938"="30"Pasir Hantap-
KTN000001539="3"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001541="4"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001542="5"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001543="6"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001544="7"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001545="8"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001547="9"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001549="10"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001553="11"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001555="12"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001557="13"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001559="14"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001561="15"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001567="16"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001569="17"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001572="18"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001575="19"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001578="20"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001581="21"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001583="22"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001587="23"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001588="24"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001590="25"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001593="26"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001595="27"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001597="28"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001609="29"Merbau="1938"="30"Pasir Hantap-
KTN000001610="30"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001611="31"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001612="32"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001613="33"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001614="34"Salam="1953"="30"Pasir Hantap-
KTN000001615="35"Leda="1938"="30"Pasir Hantap-
KTN000001616="36"Leda="1938"="30"Pasir Hantap-
KTN000001617="1"Eucalyptus plathyphy="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001618="37"Leda="1938"="30"Pasir Hantap-
KTN000001619="2"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001620="38"Leda="1938"="30"Pasir Hantap-
KTN000001621="3"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001622="4"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001623="5"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001624="6"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001625="7"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001626="8"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001627="9"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001628="10"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001629="11"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001630="12"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001631="13"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001632="14"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001633="15"Eucalyptus plathyphy="12"Pasir Awi-
KTN000001634="16"Puspa="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001635="17"Puspa="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001636="18"Puspa="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001637="1"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001638="2"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001639="3"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001640="4"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001641="19"agathis="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001642="5"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001643="20"agathis="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001644="21"agathis="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001645="6"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001646="22"agathis="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001647="23"agathis="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001648="7"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001649="24"agathis="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001650="25"agathis="2011"="12"Pasir Awi-
KTN000001651="8"Kayu Bapa="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001652="9"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001653="10"Kayu Bapa="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001654="11"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001655="12"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001656="13"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001657="14"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001658="15"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001659="16"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001660="17"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001661="18"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001662="19"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001663="20"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001664="21"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001665="22"Terindak="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001666="23"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001667="24"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001668="25"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001669="26"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001670="27"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001671="28"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001672="29"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001673="30"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001674="31"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001675="32"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir HantapPohon (mati) patah
KTN000001676="33"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001677="34"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001678="35"Kayu Bapa="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001679="36"Terindak="1973"="31"Pasir Hantap-
KTN000001680="37"Pinus sp="1938"="31"Pasir Hantap-
KTN000001681="1"Aglaia eusideroxylon="1939"="32"Pasir Hantap-
KTN000001682="2"Aglaia eusideroxylon="1939"="32"Pasir Hantap-
KTN000001683="3"Aglaia eusideroxylon="1939"="32"Pasir Hantap-
KTN000001684="4"Aglaia eusideroxylon="1939"="32"Pasir Hantap-
KTN000001685="5"Aglaia eusideroxylon="1939"="32"Pasir Hantap-
KTN000001686="6"Aglaia eusideroxylon="1939"="32"Pasir Hantap-
KTN000001687="7"Meranti Lemahan="1973"="32"Pasir Hantap-
KTN000001688="8"Meranti Lemahan="1973"="32"Pasir Hantap-
KTN000001689="9"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001690="10"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001691="11"Meranti Lemahan="1973"="32"Pasir Hantap-
KTN000001692="12"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001693="13"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001694="14"Meranti Lemahan="1973"="32"Pasir Hantap-
KTN000001695="15"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001696="16"Meranti Lemahan="1973"="32"Pasir Hantap-
KTN000001697="17"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001698="18"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001699="19"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001700="20"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001701="21"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001702="22"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001703="23"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001704="24"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001705="25"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001706="26"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001707="27"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001708="28"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001709="29"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001710="30"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001711="31"Meranti Lemahan="1973"="32"Pasir Hantap-
KTN000001712="32"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001713="33"Artocarpus altisima="1954"="32"Pasir Hantap-
KTN000001714="1"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001715="2"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001716="3"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001717="4"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001718="5"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001719="6"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001720="7"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001721="8"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001722="9"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001723="10"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001724="11"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001725="12"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001726="13"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001727="14"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001728="15"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001729="16"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001730="17"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001731="18"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001732="19"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001733="20"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001734="21"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001735="22"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001736="23"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001737="24"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001738="25"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001739="26"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001740="27"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001741="28"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001742="29"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001743="30"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001744="31"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001745="32"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001746="33"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001747="34"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001748="35"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001749="36"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001750="37"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001751="38"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001752="39"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001753="40"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001754="41"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001755="42"Tusam="1985"="33"Pasir Hantap-
KTN000001756="1"Ocarpa="1985"="34"Pasir Hantap-
KTN000001757="2"Ocarpa="1985"="34"Pasir Hantap-
KTN000001758="3"Ocarpa="1979"="34"Pasir Hantap-
KTN000001759="4"Ocarpa="1979"="34"Pasir Hantap-
KTN000001760="5"Ocarpa="1979"="34"Pasir Hantap-
KTN000001761="6"Ocarpa="1979"="34"Pasir Hantap-
KTN000001762="7"Ocarpa="1979"="34"Pasir Hantap-
KTN000001763="8"Kayu Afrika="1966"="34"Pasir Hantap-
KTN000001764="9"Ocarpa="1979"="34"Pasir Hantap-
KTN000001765="10"Ocarpa="1985"="34"Pasir Hantap-
KTN000001766="11"Kayu Afrika="1966"="34"Pasir Hantap-
KTN000001767="12"Kayu Afrika="1966"="34"Pasir HantapTumbang
KTN000001768="13"Eucalyptus plathyphy="1950"="34"Pasir Hantap-
KTN000001769="14"Eucalyptus plathyphy="1950"="34"Pasir Hantap-
KTN000001770="15"Eucalyptus plathyphy="1950"="34"Pasir Hantap-
KTN000001771="16"Mexicana="1966"="34"Pasir Hantap-
KTN000001772="17"Mexicana="1966"="34"Pasir Hantap-
KTN000001773="18"Eucalyptus plathyphy="1953"="34"Pasir HantapTumbang
KTN000001774="19"Eucalyptus plathyphy="1953"="34"Pasir Hantap-
KTN000001775="20"Eucalyptus plathyphy="1950"="34"Pasir Hantap-
KTN000001776="21"Eucalyptus plathyphy="1950"="34"Pasir Hantap-
KTN000001777="1"Meranti Tembaga="1951"="35"Pasir Hantap-
KTN000001778="2"Meranti Tembaga="1951"="35"Pasir Hantap-
KTN000001779="3"Meranti Tembaga="1972"="35"Pasir Hantap-
KTN000001781="1"Eucalyptus teriticor="1932"="36"Pasir Hantap-
KTN000001782="2"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001783="3"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001784="4"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001785="5"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001786="6"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001787="7"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001788="8"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001789="9"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001790="10"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001791="11"Eucalyptus teriticor="1932"="36"Pasir Hantap-
KTN000001792="12"Eucalyptus teriticor="1932"="36"Pasir Hantap-
KTN000001793="13"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001794="14"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001795="15"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001796="16"Eucalyptus teriticor="1932"="36"Pasir Hantap-
KTN000001797="17"Eucalyptus teriticor="1932"="36"Pasir Hantap-
KTN000001798="18"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001799="19"Eucalyptus teriticor="1932"="36"Pasir Hantap-
KTN000001800="20"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001801="21"Eucalyptus teriticor="1932"="36"Pasir Hantap-
KTN000001802="22"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001803="23"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001804="24"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001805="25"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001806="26"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001807="27"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001808="28"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001809="29"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001810="30"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001811="31"Eucalyptus teriticor="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001812="32"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001813="33"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001814="34"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001815="35"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001816="36"Eucalyptus teriticor="1932"="36"Pasir Hantap-
KTN000001817="37"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001818="38"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001819="39"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001820="40"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001821="41"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001822="42"Mahoni Afrika="1954"="36"Pasir Hantap-
KTN000001823="43"Eucalyptus teriticor="1932"="36"Pasir Hantap-
KTN000001824="1"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001825="2"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001826="3"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001827="4"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001828="5"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001829="6"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001830="7"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001831="8"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001832="9"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001833="10"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001834="11"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001835="12"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001836="13"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001837="14"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001838="15"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001839="16"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001840="17"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001841="18"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001842="19"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001843="20"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001844="21"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001845="22"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001846="23"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001847="24"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001848="25"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001849="26"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001850="27"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001851="28"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001852="29"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001853="30"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001854="31"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001855="32"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001856="33"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001857="34"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001858="35"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001859="36"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001860="37"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001861="38"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001862="39"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001863="40"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001864="41"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001865="42"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001866="43"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001867="44"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001868="45"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001869="46"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001870="47"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001871="48"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001872="49"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001873="50"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001874="51"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001875="52"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001876="53"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001877="54"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001878="55"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001879="56"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001880="57"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001881="58"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001882="59"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001883="60"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001884="61"Kayu Bapa="1958"="37"Pasir Hantap-
KTN000001885="1"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001886="2"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001887="3"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001888="4"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001889="5"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001890="6"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001891="7"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001892="8"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001893="9"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001894="10"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001895="11"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001896="12"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001897="13"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001898="14"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001899="15"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001900="16"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001901="17"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001902="18"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001903="19"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001904="20"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001905="21"Meranti Lemahan="1973"="38"Pasir Hantap-
KTN000001906="1"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001907="2"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001908="3"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001909="4"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000001910="5"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001911="6"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001912="7"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001913="8"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001914="9"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001915="10"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001916="11"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001917="12"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001918="13"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001919="14"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001920="15"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001921="16"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001922="17"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001923="18"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001924="19"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001925="20"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001926="21"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001927="22"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001928="23"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001929="24"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001930="25"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001931="26"Kayu Bapa="1958"="39"Pasir Hantap-
KTN000001932="1"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001933="2"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001934="3"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001935="4"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001936="5"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001937="6"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001938="7"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001939="8"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001940="9"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001941="10"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001942="11"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001943="12"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001944="13"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001945="14"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001946="15"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001947="16"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001948="17"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001949="18"Agathis becarii="1939"="40"Pasir Hantap-
KTN000001950="19"Agathis becarii="1939"="40"Pasir HantapPohon patah
KTN000001951="20"Agathis becarii="1939"="40"Pasir HantapPohon patah
KTN000001952="1"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001953="2"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001954="3"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001955="4"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001956="5"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001957="6"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001958="7"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001959="8"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001960="9"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001961="10"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001962="11"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001963="12"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001964="13"Kisireum="1966"="41"Pasir Hantap-
KTN000001965="1"Partenoxylon="1959"="42"Pasir Hantap-
KTN000001966="2"Partenoxylon="1959"="42"Pasir Hantap-
KTN000001967="3"Partenoxylon="1959"="42"Pasir Hantap-
KTN000001968="4"Partenoxylon="1959"="42"Pasir Hantap-
KTN000001969="5"Partenoxylon="1959"="42"Pasir Hantap-
KTN000001970="6"Partenoxylon="1959"="42"Pasir Hantap-
KTN000001971="7"Partenoxylon="1959"="42"Pasir Hantap-
KTN000001972="1"Mahonni daun kecil="1951"43aPasir Hantap-
KTN000001973="2"Mahonni daun kecil="1951"43aPasir Hantap-
KTN000001974="3"Mahonni daun kecil="1951"43aPasir Hantap-
KTN000001975="4"Mahonni daun kecil="1951"43aPasir Hantap-
KTN000001976="5"Mahonni daun kecil="1951"43aPasir Hantap-
KTN000001977="6"Mahonni daun kecil="1951"43aPasir Hantap-
KTN000001978="7"Mahonni daun kecil="1951"43aPasir Hantap-
KTN000001979="1"Kemenyan="2013"14bPasir HantapTanaman baru
KTN000001980="15"Paraensis="2008"14aPasir HantapPohon patah
KTN000001981="2"Kemenyan="2013"14bPasir HantapTanaman baru
KTN000001982="3"Kemenyan="2013"14bPasir HantapTanaman baru
KTN000001983="4"Kemenyan="2013"14bPasir HantapTanaman baru
KTN000001984="1"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001985="2"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001986="3"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001987="4"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001988="5"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001989="6"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001990="7"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001991="8"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001992="9"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001993="10"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001994="11"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001995="12"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001996="13"Mangir="1966"43bPasir Hantap-
KTN000001997="1"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000001998="2"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000001999="3"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002000="4"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002001="5"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002002="6"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002003="7"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002004="8"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002005="9"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002006="10"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002007="11"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002008="12"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002009="13"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002010="14"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002011="15"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002012="16"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002013="17"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002014="18"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002015="19"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002016="20"Tusam="1982"="44"Pasir Hantap-
KTN000002017="1"Mahoni Afrika="1949"="45"Pasir Hantapada tanaman obat jenis takokak diameter 0,600 cm tinggi 67 cm jumlah 1 pohon khasiatnya penurun panas
KTN000002018="2"Mahoni Afrika="1949"="45"Pasir Hantaptanaman pulus berdiameter 2.460 cm damn tinggi 170 cm jumlah 1 pohon khasiatnya obat penurun panas/batuk (air hasil dari penyulingannya)
KTN000002019="3"Mahoni Afrika="1949"="45"Pasir Hantap-
KTN000002020="4"Mahoni Afrika="1949"="45"Pasir Hantap-
KTN000002021="5"Mahoni Afrika="1949"="45"Pasir Hantap-
KTN000002022="6"Mahoni Afrika="1949"="45"Pasir Hantap-
KTN000002023="1"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002024="2"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002025="3"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002026="4"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002027="5"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002028="6"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002029="7"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002030="8"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002031="9"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002032="10"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002033="11"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002034="12"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002035="13"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002036="14"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002037="15"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002038="16"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002039="17"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002040="18"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002041="19"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002042="20"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002043="21"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002044="22"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002045="23"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002046="24"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002047="25"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002048="26"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002049="27"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002050="28"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002051="29"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002052="30"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002053="31"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002054="32"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002055="33"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002056="34"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002057="35"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002058="36"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002059="37"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002060="38"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002061="39"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002062="40"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002063="41"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002064="42"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002065="43"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002066="44"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002067="45"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002068="46"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002069="47"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002070="48"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002071="49"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002072="50"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002073="51"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002074="52"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002075="53"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002076="54"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002077="55"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002078="56"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002079="57"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002080="58"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002081="59"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002082="60"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002083="61"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002084="62"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002085="63"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002086="64"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002087="65"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002088="66"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002089="67"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002090="68"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002091="69"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002092="70"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002093="71"Kisireum="1954"="46"Pasir Hantap-
KTN000002094="1"Kayu Afrika="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002095="2"Kayu Afrika="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002096="3"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002097="4"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002098="5"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002099="6"Kayu Afrika="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002100="7"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002101="8"Kayu Afrika="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002102="9"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002103="10"Kayu Afrika="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002104="11"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002105="12"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002106="13"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002107="14"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002108="15"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002109="16"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002110="17"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002111="18"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002112="19"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002113="20"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002114="21"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002115="22"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002116="23"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002117="24"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002118="25"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002119="26"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002120="27"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002121="28"Kayu Afrika="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002122="29"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002123="30"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002124="31"Kayu Afrika="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002125="32"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002126="33"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002127="34"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002128="35"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002129="36"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002130="37"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002131="38"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002132="39"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002133="40"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002134="41"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002135="42"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002136="43"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002137="44"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002138="45"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002139="46"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002140="47"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002141="48"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002142="49"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002143="50"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002144="51"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002145="52"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002146="53"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002147="54"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002148="55"Tusam="1954"="47"Pasir Hantap-
KTN000002149="1"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002150="2"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002151="3"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002152="4"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002153="5"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002154="6"Eucalyptus teriticor="1938"="48"Pasir Hantap-
KTN000002155="7"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002156="8"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002157="9"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002158="10"Eucalyptus teriticor="1938"="48"Pasir Hantap-
KTN000002159="11"Eucalyptus teriticor="1938"="48"Pasir Hantap-
KTN000002160="12"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002161="13"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002162="14"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002163="15"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002164="16"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002165="17"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002166="18"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002167="19"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002168="20"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002169="21"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002170="22"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002171="23"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002172="24"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002173="25"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002174="26"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002175="27"Mahoni Afrika="1953"="48"Pasir Hantap-
KTN000002176="1"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002177="2"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002178="3"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002179="4"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002180="5"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002181="6"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002182="7"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002183="8"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002184="9"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002185="10"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002186="11"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002187="12"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002188="13"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002189="14"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002190="15"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002191="16"Mahoni Afrika="1972"="49"Pasir Hantap-
KTN000002192="17"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002193="18"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002194="19"Mahoni Afrika="1972"="49"Pasir Hantap-
KTN000002195="20"Mahoni Afrika="1972"="49"Pasir Hantap-
KTN000002196="21"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002197="22"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002198="23"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002199="24"Mahoni Afrika="1972"="49"Pasir Hantap-
KTN000002200="25"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002201="26"Mahoni Afrika="1972"="49"Pasir Hantap-
KTN000002202="27"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002203="28"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002204="29"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002205="30"Mahoni Afrika="1972"="49"Pasir Hantap-
KTN000002206="31"Mahoni Afrika="1972"="49"Pasir Hantap-
KTN000002207="32"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002208="33"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002209="34"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002210="35"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002211="36"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002212="37"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002213="38"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002214="39"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002215="40"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002216="41"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002217="42"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002218="43"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002219="44"Mahoni Afrika="1972"="49"Pasir Hantap-
KTN000002220="45"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002221="46"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002222="47"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002223="48"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002224="49"Mahoni Afrika="1972"="49"Pasir Hantap-
KTN000002225="50"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002226="51"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002227="52"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002228="53"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002229="54"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002230="55"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002231="56"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002232="57"Meranti Lemahan="1973"="49"Pasir Hantap-
KTN000002233="1"Rasamala="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002234="2"Rasamala="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002235="3"Rasamala="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002236="4"Rasamala="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002237="5"Tusam="1949"="50"Pasir Hantap-
KTN000002238="6"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002239="7"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002240="8"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002241="9"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002242="10"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002243="11"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002244="12"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002245="13"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002246="14"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002247="15"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002248="16"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002249="17"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002250="18"Tusam="1949"="50"Pasir Hantap-
KTN000002251="19"Tusam="1949"="50"Pasir Hantap-
KTN000002252="20"Tusam="1949"="50"Pasir Hantap-
KTN000002253="21"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002254="22"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002255="23"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002256="24"Mahoni Afrika="1972"="50"Pasir Hantap-
KTN000002257="25"Tusam="1949"="50"Pasir Hantap-
KTN000002258="1"Mahoni Afrika="1972"="51"Pasir Hantap-
KTN000002259="2"Mahoni Afrika="1972"="51"Pasir Hantap-
KTN000002260="3"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002261="4"Mahoni Afrika="1972"="51"Pasir Hantap-
KTN000002262="5"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002263="6"Mahoni Afrika="1972"="51"Pasir Hantap-
KTN000002264="7"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002265="8"Mahoni Afrika="1972"="51"Pasir Hantap-
KTN000002266="9"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002267="10"Mahoni Afrika="1972"="51"Pasir Hantap-
KTN000002268="11"Mahoni Afrika="1972"="51"Pasir Hantap-
KTN000002269="12"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002270="13"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002271="14"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002272="15"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002273="16"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002274="17"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002275="18"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002276="19"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002277="20"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002278="21"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002279="22"Tusam="1972"="51"Pasir Hantap-
KTN000002280="23"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002281="24"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002282="25"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002283="26"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002284="27"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002285="28"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002286="29"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002287="30"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002288="31"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002289="32"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002290="33"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002291="34"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002292="35"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002293="36"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002294="37"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002295="38"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002296="39"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002297="40"Cengal="1966"="51"Pasir Hantap-
KTN000002298="1"Tengkawang Tungkul="1939"="52"Pasir Hantap-
KTN000002299="2"Meranti Lemahan="1982"="52"Pasir Hantap-
KTN000002300="3"Meranti Lemahan="1982"="52"Pasir Hantap-
KTN000002301="4"Mexicana="1939"="52"Pasir Hantap-
KTN000002302="5"Mexicana="1939"="52"Pasir Hantap-
KTN000002303="6"Ketapang="1939"="52"Pasir Hantap-
KTN000002304="7"Ketapang="1939"="52"Pasir Hantap-
KTN000002305="8"Mexicana="1939"="52"Pasir Hantap-
KTN000002306="9"Ketapang="1939"="52"Pasir Hantap-
KTN000002307="10"Meranti Lemahan="1982"="52"Pasir Hantap-
KTN000002308="11"Meranti Lemahan="1982"="52"Pasir Hantap-
KTN000002309="12"Meranti Lemahan="1982"="52"Pasir Hantap-
KTN000002310="13"Meranti Lemahan="1982"="52"Pasir Hantap-
KTN000002311="1"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002312="2"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002313="3"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002314="4"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002315="5"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002316="6"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002317="7"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002318="8"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002319="9"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002320="10"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002321="11"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002322="12"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002323="13"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002324="14"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002325="15"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002326="16"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002327="17"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002328="18"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002329="19"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002330="20"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002331="21"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002332="22"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002333="23"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002334="24"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002335="25"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002336="26"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002337="27"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002338="28"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002339="29"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002340="30"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002341="31"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002342="32"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002343="33"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002344="34"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002345="35"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002346="36"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002347="37"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002348="38"Roxburgii="1966"="53"Pasir Hantap-
KTN000002349="1"Tengkawang Tungkul="1955"="60"Pasir Hantap-
KTN000002350="2"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002351="3"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002352="4"Tengkawang Tungkul="1955"="60"Pasir Hantap-
KTN000002353="5"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002354="6"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002355="7"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002356="8"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002357="9"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002358="10"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002359="11"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002360="12"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002361="13"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002362="14"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002363="15"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002364="16"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002365="17"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002366="18"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002367="19"Liquidambar styrax="1987"="60"Pasir Hantap-
KTN000002368="1"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002369="2"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002370="3"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002371="4"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002372="5"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002373="6"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002374="7"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002375="8"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002376="9"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002377="10"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002378="11"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002379="12"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002380="13"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002381="14"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002382="15"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002383="16"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002384="17"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002385="18"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002386="19"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002387="20"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002388="21"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002389="22"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002390="23"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002391="24"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002392="25"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002393="26"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002394="27"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002395="28"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002396="29"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002397="30"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002398="31"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002399="32"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002400="33"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002401="34"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002402="35"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002403="36"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002404="37"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002405="38"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002406="39"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002407="40"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002408="41"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002409="42"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002410="43"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002411="44"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002412="45"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002413="46"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002414="47"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002415="48"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002416="49"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002417="50"Thinganu="1961"="69"Pasir Hantap-
KTN000002418="1"Kemenyan="1966"="70"Pasir Hantap-
KTN000002419="2"Kemenyan="1966"="70"Pasir Hantap-
KTN000002420="3"Kemenyan="1966"="70"Pasir Hantap-
KTN000002421="4"Kemenyan="1966"="70"Pasir Hantap-
KTN000002422="5"Kemenyan="1966"="70"Pasir Hantap-
KTN000002423="6"Ketapang="1966"="70"Pasir Hantap-
KTN000002424="7"Ketapang="1966"="70"Pasir Hantap-
KTN000002425="8"Ketapang="1966"="70"Pasir Hantap-
KTN000002426="1"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002427="2"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002428="3"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002429="4"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002430="5"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002431="6"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002432="7"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002433="8"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002434="9"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002435="10"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002436="11"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002437="12"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002438="13"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002439="14"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002440="15"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002441="16"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002442="17"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002443="18"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002444="19"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002445="20"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002446="21"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002447="22"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002448="23"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002449="24"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002450="25"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002451="26"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002452="27"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002453="28"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002454="29"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002455="30"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002456="31"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002457="32"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002458="33"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002459="34"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002460="35"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002461="36"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002462="37"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002463="38"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002464="39"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002465="40"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002466="41"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002467="42"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002468="43"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002469="44"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002470="45"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002471="46"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002472="47"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002473="48"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002474="49"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002475="50"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002476="51"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002477="52"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002478="53"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002479="54"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002480="55"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002481="56"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002482="57"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002483="58"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002484="59"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002485="60"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002486="61"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002487="62"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002488="63"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002489="64"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002490="65"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002491="66"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002492="67"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002493="68"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002494="69"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002495="70"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002496="71"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002497="72"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002498="73"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002499="74"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002500="75"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002501="76"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002502="77"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002503="78"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002504="79"Thinganu="1966"="71"Pasir Hantap-
KTN000002505="1"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002506="2"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002507="3"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002508="4"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002509="5"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002510="6"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002511="7"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002512="8"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002513="9"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002514="10"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002515="11"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002516="12"Podocarpus imbricatu="1940"="72"Pasir Hantap-
KTN000002517="1"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002518="2"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002519="3"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002520="4"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002521="5"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002522="6"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002523="7"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002524="8"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002525="9"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002526="10"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002527="11"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002528="12"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002529="13"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002530="14"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002531="15"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002532="16"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002533="17"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002534="18"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002535="19"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002536="20"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002537="21"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002538="22"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002539="23"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002540="24"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002541="25"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002542="26"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002543="27"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002544="28"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002545="29"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002546="30"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002547="31"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002548="32"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002549="33"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002550="34"Kisireum="1967"="73"Pasir Hantap-
KTN000002551="1"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002552="2"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002553="3"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002554="4"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002555="5"Mahoni="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002556="6"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002557="7"Mahoni="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002558="8"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002559="9"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002560="10"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002561="11"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002562="12"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002563="13"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002564="14"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002565="15"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002566="16"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002567="17"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002568="18"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002569="19"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002570="20"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002571="21"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002572="22"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002573="23"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002574="24"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002575="25"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002576="26"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002577="27"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002578="28"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002579="29"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002580="30"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002581="31"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002582="32"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002583="33"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002584="34"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002585="35"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002586="36"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002587="37"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002588="38"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002589="39"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002590="40"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002591="41"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002592="42"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002593="43"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002594="44"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002595="45"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002596="46"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002597="47"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002598="48"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002599="49"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002600="50"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002601="51"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002602="52"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002603="53"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002604="54"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002605="55"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002606="56"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002607="57"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002608="58"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002609="59"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002610="60"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002611="61"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002612="62"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002613="63"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002614="64"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002615="65"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002616="66"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002617="67"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002618="68"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002619="69"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002620="70"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002621="71"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002622="72"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002623="73"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002624="74"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002625="75"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002626="76"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002627="77"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002628="78"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002629="79"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002630="80"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002631="81"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002632="82"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002633="83"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002634="84"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002635="85"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002636="86"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002637="87"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002638="88"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002639="89"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002640="90"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002641="91"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002642="92"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002643="93"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002644="94"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002645="95"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002646="96"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002647="97"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002648="98"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002649="99"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002650="100"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002651="101"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002652="102"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002653="103"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002654="104"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002655="105"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002656="106"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002657="107"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002658="108"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002659="109"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002660="110"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002661="111"Mahoni Uganda="1950"="74"Pasir Hantap-
KTN000002662="1"Kemenyan="1966"="75"Pasir Hantap-
KTN000002663="2"Kemenyan="1966"="75"Pasir Hantap-
KTN000002664="1"Kemenyan="1966"="76"Pasir Hantap-
KTN000002665="2"Acacia crassicarpa="1998"="76"Pasir Hantap-
KTN000002666="3"Acacia crassicarpa="1998"="76"Pasir Hantap-
KTN000002667="4"Acacia crassicarpa="1998"="76"Pasir Hantap-
KTN000002668="5"Palembanica="1955"="76"Pasir Hantap-
KTN000002669="6"Palembanica="1955"="76"Pasir Hantap-
KTN000002670="7"Palembanica="1955"="76"Pasir Hantap-
KTN000002671="8"Palembanica="1955"="76"Pasir Hantap-
KTN000002672="1"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002673="2"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002674="3"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002675="4"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002676="5"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002677="6"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002678="7"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002679="8"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002680="9"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002681="10"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002682="11"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002683="12"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002684="13"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002685="14"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002686="15"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002687="16"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002688="17"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002689="18"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002690="19"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002691="20"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002692="21"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002693="22"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002694="23"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002695="24"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002696="25"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002697="26"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002698="27"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002699="28"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002700="29"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002701="30"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002702="31"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002703="32"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002704="33"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002705="34"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002706="35"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002707="36"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002708="37"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002709="38"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002710="39"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002711="40"excelsa="1937"77aPasir Hantap-
KTN000002712="1"Palembanica="1954"78aPasir Hantap-
KTN000002713="2"Palembanica="1954"78aPasir Hantap-
KTN000002714="3"Palembanica="1954"78aPasir Hantap-
KTN000002715="4"Palembanica="1954"78aPasir Hantap-
KTN000002716="5"Palembanica="1954"78aPasir Hantap-
KTN000002717="6"Palembanica="1954"78aPasir Hantap-
KTN000002718="7"Palembanica="1954"78aPasir Hantap-
KTN000002719="1"Palembanica="1955"="79"Pasir Hantap-
KTN000002720="2"Palembanica="1955"="79"Pasir Hantap-
KTN000002721="3"Palembanica="1955"="79"Pasir Hantap-
KTN000002722="4"Palembanica="1955"="79"Pasir Hantap-
KTN000002723="5"Palembanica="1955"="79"Pasir Hantap-
KTN000002724="6"Palembanica="1955"="79"Pasir Hantap-
KTN000002725="7"Palembanica="1955"="79"Pasir Hantap-
KTN000002726="8"Palembanica="1955"="79"Pasir Hantap-
KTN000002727="9"Palembanica="1955"="79"Pasir Hantap-
KTN000002728="1"Palembanica="1955"="80"Pasir Hantap-
KTN000002729="2"Palembanica="1955"="80"Pasir Hantap-
KTN000002730="3"Palembanica="1955"="80"Pasir Hantap-
KTN000002731="4"Palembanica="1955"="80"Pasir Hantap-
KTN000002732="5"Palembanica="1955"="80"Pasir Hantap-
KTN000002733="1"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002734="2"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002735="3"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002736="4"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002737="5"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002738="6"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002739="7"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002740="8"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002741="9"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002742="10"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002743="11"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002744="12"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002745="13"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002746="14"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002747="15"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002748="16"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002749="17"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002750="18"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002751="19"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002752="20"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002753="21"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002754="22"Pterygota="1953"="81"Pasir Hantap-
KTN000002755="1"Meranti Lemahan="1968"="83"Pasir Hantap-
KTN000002756="2"Meranti Tembaga="1968"="83"Pasir Hantap-
KTN000002757="3"Meranti Lemahan="1968"="83"Pasir Hantap-
KTN000002758="4"Meranti Lemahan="1968"="83"Pasir Hantap-
KTN000002759="5"Tusam="1968"="83"Pasir Hantap-
KTN000002760="1"Meranti Tembaga="1968"="84"Pasir Hantap-
KTN000002761="2"Meranti Lemahan="1968"="84"Pasir Hantap-
KTN000002762="3"Meranti Lemahan="1968"="84"Pasir Hantap-
KTN000002763="4"Meranti Lemahan="1968"="84"Pasir Hantap-
KTN000002764="5"Kayu Bapa="1968"="84"Pasir Hantap-
KTN000002765="6"Meranti Lemahan="1968"="84"Pasir Hantap-
KTN000002766="7"Meranti Lemahan="1968"="84"Pasir Hantap-
KTN000002767="8"Tengkawang Layar="1968"="84"Pasir Hantap-
KTN000002768="1"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002769="2"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002770="3"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002771="4"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002772="5"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002773="6"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002774="7"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002775="8"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002776="9"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002777="10"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002778="11"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002779="12"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002780="13"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002781="14"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002782="15"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002783="16"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002784="17"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002785="18"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002786="19"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002787="20"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002788="21"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002789="22"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002790="23"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002791="24"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002792="25"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002793="26"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002794="27"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002795="28"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002796="29"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002797="30"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002798="31"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002799="32"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002800="33"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002801="34"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002802="35"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002803="36"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002804="37"Mangir="1959"="87"Pasir Hantap-
KTN000002805="1"Eucalyptus urophylla="1984"88aPasir Hantap-
KTN000002806="2"Eucalyptus urophylla="1984"88aPasir Hantap-
KTN000002807="3"Eucalyptus urophylla="1984"88aPasir Hantap-
KTN000002808="4"Eucalyptus urophylla="1984"88aPasir Hantap-
KTN000002809="5"Eucalyptus urophylla="1984"88aPasir Hantap-
KTN000002810="6"Eucalyptus urophylla="1984"88aPasir Hantap-
KTN000002811="7"Eucalyptus urophylla="1984"88aPasir Hantap-
KTN000002812="1"Mahoni Afrika="1950"88bPasir Hantap-
KTN000002813="2"Mahoni Afrika="1950"88bPasir Hantap-
KTN000002814="3"Mahoni Afrika="1950"88bPasir Hantap-
KTN000002815="4"Liquidambar styrax="1984"88bPasir Hantap-
KTN000002816="5"Eucalyptus urophylla="1987"88bPasir Hantap-
KTN000002817="6"Eucalyptus urophylla="1987"88bPasir Hantap-
KTN000002818="7"Eucalyptus urophylla="1987"88bPasir Hantap-
KTN000002819="1"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002820="2"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002821="3"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002822="4"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002823="5"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002824="6"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002825="7"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002826="8"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002827="9"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002828="10"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002829="11"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002830="12"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002831="13"Meranti Lemahan="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002832="14"Mahoni="1971"="89"Pasir Hantap-
KTN000002833="1"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002834="2"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002835="3"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002836="4"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002837="5"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002838="6"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002839="7"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002840="8"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002841="9"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002842="10"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir HantapPohon patah
KTN000002843="11"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002844="12"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002845="13"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002846="14"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002847="15"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir HantapPohon patah
KTN000002848="16"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002849="17"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002850="18"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002851="19"Balsa="1953"="91"Pasir HantapAnakan
KTN000002852="20"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002853="21"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002854="22"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002855="23"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002856="24"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002857="25"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002858="26"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002859="27"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002860="28"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002861="29"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002862="30"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002863="31"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002864="32"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002865="33"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002866="34"Pasang Beunyeur="1953"="91"Pasir Hantap-
KTN000002867="1"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002868="2"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002869="3"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002870="4"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002871="5"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002872="6"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002873="7"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002874="8"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002875="9"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002876="10"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002877="11"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002878="12"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002879="13"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002880="14"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002881="15"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002882="16"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002883="17"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002884="18"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002885="19"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002886="20"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002887="21"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002888="22"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002889="23"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002890="24"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002891="25"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002892="26"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002893="27"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002894="28"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002895="29"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002896="30"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002897="31"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir HantapPohon patah
KTN000002898="32"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002899="33"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002900="34"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002901="35"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002902="36"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002903="37"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002904="38"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002905="39"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002906="40"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002907="41"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002908="42"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002909="43"Terminalia caembachi="1966"="93"Pasir Hantap-
KTN000002910="1"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002911="2"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002912="3"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002913="4"Pterygota="1953"="94"Pasir HantapPohon mati
KTN000002914="5"Pterygota="1953"="94"Pasir HantapPohon patah
KTN000002915="6"Pterygota="1953"="94"Pasir HantapPohon mati
KTN000002916="7"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002917="8"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002918="9"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002919="10"Pterygota="1953"="94"Pasir HantapPohon patah
KTN000002920="11"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002921="12"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002922="13"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002923="14"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002924="15"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002925="16"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002926="17"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002927="18"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002928="19"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002929="20"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002930="21"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002931="22"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002932="23"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002933="24"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002934="25"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002935="26"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002936="27"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002937="28"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002938="29"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002939="30"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002940="31"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002941="32"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002942="33"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002943="34"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002944="35"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002945="36"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002946="37"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002947="38"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002948="39"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002949="40"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002950="41"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002951="42"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002952="43"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002953="44"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002954="45"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002955="46"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002956="47"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002957="48"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002958="49"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002959="50"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002960="51"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002961="52"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002962="53"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002963="54"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002964="55"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002965="56"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002966="57"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002967="58"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002968="59"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002969="60"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002970="61"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002971="62"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002972="63"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002973="64"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002974="65"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002975="66"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002976="67"Pterygota="1953"="94"Pasir Hantap-
KTN000002977="1"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000002978="2"Mangir="1966"="95"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000002979="3"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000002980="4"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000002981="5"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000002982="6"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000002983="7"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000002985="16"Paraensis="2008"14aPasir Hantap-
KTN000002988="3"Meranti Lemahan="1972"="27"Pasir Hantap-
KTN000002989="4"Meranti Lemahan="1972"="27"Pasir Hantap-
KTN000002990="5"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000002991="6"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000002992="7"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000002993="8"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000002994="9"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000002995="10"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000002996="11"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000002997="12"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000002998="13"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000002999="14"Meranti Lemahan="1972"="27"Pasir Hantap-
KTN000003000="15"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003001="16"Meranti Lemahan="1972"="27"Pasir Hantap-
KTN000003002="17"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003003="18"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003004="19"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003005="20"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003006="21"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003007="22"Meranti Lemahan="1972"="27"Pasir Hantap-
KTN000003008="23"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003009="24"Meranti Lemahan="1972"="27"Pasir Hantap-
KTN000003010="25"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003011="26"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003012="27"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003013="28"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003014="29"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003015="30"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003016="31"Meranti Lemahan="1972"="27"Pasir Hantap-
KTN000003017="32"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003018="33"Meranti Tembaga="1938"="27"Pasir Hantap-
KTN000003019="34"Meranti Lemahan="1972"="27"Pasir Hantap-
KTN000003020="8"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003021="9"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003022="10"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003023="11"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003024="12"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003025="13"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003026="14"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003027="15"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003028="16"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003029="17"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003030="18"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003031="19"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003032="20"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003033="21"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003034="22"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003035="23"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003036="24"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003037="25"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003038="26"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003039="27"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003040="28"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003041="29"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003042="30"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003043="31"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003044="32"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003045="33"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003046="34"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003047="35"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003048="36"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003049="37"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003050="38"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003051="39"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003052="40"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003053="41"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003054="42"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003055="43"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003056="44"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003057="45"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003058="46"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003059="47"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003060="48"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003061="49"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003062="50"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003063="51"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003064="52"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003065="53"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003066="54"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003067="55"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003068="56"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003069="57"Mangir="1966"="95"Pasir Hantap-
KTN000003070="58"Mangir="1966"="95"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003071="1"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003072="2"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003073="3"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003074="4"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003075="5"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003076="6"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003077="7"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003078="8"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003079="9"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003080="10"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003081="11"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003082="12"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003083="13"Mangir="1966"="96"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003084="14"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003085="15"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003086="16"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003087="17"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003088="18"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003089="19"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003090="20"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003091="21"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003092="22"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003093="23"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003094="24"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003095="25"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003096="26"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003097="27"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003098="28"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003099="29"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003100="30"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003101="31"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003102="32"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003103="33"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003104="34"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003105="35"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003106="36"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003107="37"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003108="38"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003109="39"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003110="40"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003111="41"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003112="42"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003113="43"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003114="44"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003115="45"Mangir="1966"="96"Pasir Hantap-
KTN000003116="1"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003117="2"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003118="3"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003119="4"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003120="5"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003121="6"Merbau="1975"="97"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003122="7"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003123="8"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003124="9"Meranti Lemahan="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003125="10"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003126="11"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003127="12"Merbau="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003128="13"Meranti Lemahan="1975"="97"Pasir HantapAnakan
KTN000003129="14"Meranti Lemahan="1975"="97"Pasir HantapAnakan
KTN000003130="15"Meranti Lemahan="1975"="97"Pasir HantapAnakan
KTN000003131="16"Meranti Lemahan="1975"="97"Pasir HantapAnakan
KTN000003132="17"Meranti Lemahan="1975"="97"Pasir HantapAnakan
KTN000003133="18"Meranti Lemahan="1975"="97"Pasir HantapAnakan
KTN000003134="19"Eucalyptus plathyphy="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003135="20"Eucalyptus plathyphy="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003136="21"Eucalyptus plathyphy="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003137="22"Eucalyptus plathyphy="1975"="97"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003138="1"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003139="2"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003140="1"Acacia crassicarpa="1998"="55"Pasir Hantap-
KTN000003141="2"Acacia crassicarpa="1998"="55"Pasir Hantap-
KTN000003142="3"Acacia crassicarpa="1998"="55"Pasir Hantap-
KTN000003143="1"Meranti Lemahan="59"Pasir Hantap-
KTN000003144="2"Meranti Lemahan="59"Pasir Hantap-
KTN000003145="3"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003146="4"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003147="5"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003148="6"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003149="7"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003150="8"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir HantapPohon mati
KTN000003151="9"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003152="10"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003153="11"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003154="12"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003155="13"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003156="14"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003157="15"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003158="16"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003159="17"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003160="18"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003161="19"Eucalyptus plathyphy="1975"="98"Pasir Hantap-
KTN000003162="1"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003163="2"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003164="3"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003165="4"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003166="5"Pinus1="1979"="99"Pasir HantapPohon patah
KTN000003167="6"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003168="7"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003169="8"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003170="9"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003171="10"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003172="11"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003173="12"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003174="13"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003175="14"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003176="15"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003177="16"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003178="17"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003179="18"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003180="19"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003181="20"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003182="21"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003183="22"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003184="23"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003185="24"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003186="25"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003187="26"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003188="27"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003189="28"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003190="29"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003191="30"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003192="31"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003193="32"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003194="33"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003195="34"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003196="35"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003197="36"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003198="37"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003199="38"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003200="39"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003201="40"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003202="41"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003203="42"Pinus1="1979"="99"Pasir Hantap-
KTN000003204="1"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003205="2"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003206="3"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003207="4"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003208="5"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003209="6"Mangir="1966"="100"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003210="7"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003211="8"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003212="9"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003213="10"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003214="11"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003215="12"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003216="13"Mangir="1966"="100"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003217="14"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003218="15"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003219="16"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003220="17"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003221="18"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003222="19"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003223="20"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003224="21"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003225="22"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003226="23"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003227="24"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003228="25"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003229="26"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003230="27"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003231="28"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003232="29"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003233="30"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003234="31"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003235="32"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003236="33"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003237="34"Mangir="1966"="100"Pasir Hantap-
KTN000003238="1"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003239="2"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003240="3"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003241="4"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003242="5"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003243="6"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003244="7"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003245="8"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003246="9"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003247="10"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003248="11"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003249="12"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003250="13"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003251="14"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003252="15"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003253="16"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003254="17"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003255="18"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003256="19"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003257="20"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003258="21"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003259="22"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003260="23"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003261="24"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003262="25"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003263="26"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003264="27"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003265="28"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003266="29"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003267="30"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003268="31"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003269="32"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003270="33"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003271="34"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003272="35"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003273="36"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003274="37"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003275="38"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003276="39"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003277="40"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003278="41"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003279="42"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003280="43"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003281="1"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003282="2"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003283="3"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003284="4"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003285="5"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003286="6"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003287="7"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003288="8"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003289="9"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003290="10"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003291="11"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003292="12"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003293="13"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003294="14"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003295="15"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003296="16"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003297="17"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003298="18"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003299="19"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003300="20"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003301="21"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003302="22"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003303="23"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003304="24"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003305="25"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003306="26"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003307="27"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003308="28"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003309="29"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003310="30"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003311="31"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003312="32"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003313="33"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003314="34"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003315="35"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003316="36"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003317="37"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003318="38"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003319="39"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003320="40"Eucalyptus plathyphy="1975"="102"Pasir Hantap-
KTN000003321="1"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003322="2"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003323="3"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003324="4"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003325="5"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003326="6"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003327="7"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003328="8"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003329="9"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003330="10"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003331="11"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003332="12"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003333="13"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003334="14"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003335="15"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003336="16"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003337="17"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003338="18"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003339="19"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003340="20"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003341="21"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003342="22"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003343="23"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003344="24"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003345="25"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003346="26"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003347="27"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003348="28"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003349="29"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003350="30"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003351="31"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003352="32"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003353="33"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003354="34"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003355="35"Eucalyptus plathyphy="1975"="103"Pasir Hantap-
KTN000003356="1"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003357="2"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003358="3"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003359="4"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003360="5"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003361="6"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003362="7"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003363="8"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003364="9"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003365="10"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003366="11"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003367="12"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003368="13"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003369="14"Tusam="1977"="105"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003370="15"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003371="16"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003372="17"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003373="18"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003374="19"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003375="20"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003376="21"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003377="22"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003378="23"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003379="24"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003380="25"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003381="26"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003382="27"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003383="28"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003384="29"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003385="30"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003386="31"Tusam="1977"="105"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003387="32"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003388="33"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003389="34"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003390="35"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003391="36"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003392="37"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003393="38"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003394="39"Tusam="1977"="105"Pasir HantapPohon patah
KTN000003395="40"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003396="41"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003397="42"Tusam="1977"="105"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003398="43"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003399="44"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003400="45"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003401="46"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003402="47"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003403="48"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003404="49"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003405="50"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003406="51"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003407="52"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003408="53"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003409="54"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003410="55"Tusam="1977"="105"Pasir HantapPohon patah
KTN000003411="56"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003412="57"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003413="58"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003414="59"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003415="60"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003416="61"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003417="62"Tusam="1977"="105"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003418="63"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003419="64"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003420="65"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003421="66"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003422="67"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003423="68"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003424="69"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003425="70"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003426="71"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003427="72"Tusam="1977"="105"Pasir Hantap-
KTN000003428="28"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003429="29"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003430="30"Macrophylla="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000003431="31"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003432="32"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003433="33"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003434="34"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003435="35"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003436="36"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003437="37"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003438="38"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003439="39"Macrophylla="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000003440="40"Macrophylla="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000003441="41"Macrophylla="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000003442="42"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003443="43"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003444="44"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003445="45"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003446="46"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003447="47"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003448="48"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003449="49"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003450="50"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003451="51"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003452="52"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003453="53"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003454="54"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003455="55"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003456="56"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003457="57"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003458="58"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003459="59"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003460="60"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003461="61"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003462="62"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003463="63"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003464="64"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003465="65"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003466="66"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003467="67"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003468="68"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003469="69"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003470="70"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003471="71"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003472="72"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003473="73"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003474="74"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003475="75"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003476="76"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003477="77"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003478="78"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003479="79"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003480="80"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003481="81"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003482="82"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003483="83"Khaya porensis="2004"="1"Pasir Hantap-
KTN000003484="84"Agathis loranthifoli="1978"="1"Pasir Hantap-
KTN000003485="85"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000003486="2"Kayu Bawang="1953"="2"Pasir HantapPembabadan jalur tanaman/penyiangan di petak 2 dengan jumlah tanaman 59 dan yang masih hidup 34 pohon
KTN000003487="3"Kayu Bawang="1953"="2"Pasir HantapPembabadan jalur tanaman/penyiangan di petak 2 dengan jumlah tanaman 59 dan yang masih hidup 34 pohon
KTN000003488="4"Kayu Bawang="1953"="2"Pasir HantapPohon Patah
KTN000003489="5"Kayu Bawang="1953"="2"Pasir HantapPembabadan jalur tanaman/penyiangan di petak 2 dengan jumlah tanaman 59 dan yang masih hidup 34 pohon
KTN000003490="6"Kayu Bawang="1953"="2"Pasir HantapPembabadan jalur tanaman/penyiangan di petak 2 dengan jumlah tanaman 59 dan yang masih hidup 34 pohon
KTN000003491="1"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003492="2"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003493="3"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003494="4"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003495="5"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003496="6"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003497="7"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003498="8"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003499="9"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003500="10"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003501="11"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003502="12"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003503="13"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003504="14"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003505="15"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003506="16"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003507="17"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003508="18"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003509="19"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003510="20"Kayu Bawang="1953"="3"Pasir Hantap-
KTN000003511="1"Tengkawang Tungkul="1986"4aPasir Hantap-
KTN000003512="2"Tengkawang Tungkul="1986"4aPasir Hantap-
KTN000003513="3"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003514="4"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003515="5"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003516="6"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003517="7"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003518="8"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003519="9"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003520="10"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003521="11"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003522="12"Tengkawang Tungkul="1986"4aPasir Hantap-
KTN000003523="13"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003524="14"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003525="15"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003526="16"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003527="17"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003528="18"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000003529="1"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003530="2"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003531="3"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003532="4"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003533="5"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003534="6"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003535="7"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003536="8"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003537="9"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003538="10"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003539="11"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003540="12"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003541="13"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003542="14"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003543="15"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003544="16"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003545="17"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003546="18"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003547="19"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003548="20"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003549="21"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003550="22"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003551="23"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003552="24"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003553="25"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003554="26"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003555="27"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003556="28"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003557="29"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003558="30"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000003559="1"Khaya porensis="2004"5aPasir Hantap-
KTN000003560="2"Khaya porensis="2004"5aPasir Hantap-
KTN000003561="3"Beckingii="1937"5aPasir Hantap-
KTN000003562="4"Beckingii="1937"5aPasir Hantap-
KTN000003563="5"Beckingii="1937"5aPasir Hantap-
KTN000003564="6"Beckingii="1937"5aPasir Hantap-
KTN000003565="7"Shorea="1986"5aPasir Hantap-
KTN000003566="8"Khaya porensis="2004"5aPasir Hantap-
KTN000003567="1"Beckingii="1937"5bPasir HantapPohon mati
KTN000003568="2"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003569="3"Khaya porensis="2004"5bPasir Hantap-
KTN000003570="4"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003571="5"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003572="6"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003573="7"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003574="8"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003575="9"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003576="10"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003577="11"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003578="12"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003579="13"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003580="14"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003581="15"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003582="16"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003583="17"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003584="18"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003585="19"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003586="20"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003587="21"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003588="22"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003589="23"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003590="24"Beckingii="1937"5bPasir Hantap-
KTN000003591="25"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003592="26"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003593="27"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003594="28"Khaya porensis5bPasir Hantap-
KTN000003595="1"Leda="1937"="6"Pasir Hantap-
KTN000003596="2"Leda="1937"="6"Pasir Hantap-
KTN000003597="3"Merbau="1966"="6"Pasir Hantap-
KTN000003598="4"Merbau="1966"="6"Pasir Hantap-
KTN000003599="5"Merbau="1966"="6"Pasir Hantap-
KTN000003600="6"Merbau="1966"="6"Pasir Hantap-
KTN000003601="7"Leda="1937"="6"Pasir Hantap-
KTN000003602="8"Merbau="1966"="6"Pasir Hantap-
KTN000003603="9"Merbau="1966"="6"Pasir Hantap-
KTN000003604="10"Leda="1937"="6"Pasir Hantap-
KTN000003605="1"Kayu Bapa="1958"="7"Pasir Hantap-
KTN000003606="2"Kayu Bapa="1958"="7"Pasir Hantap-
KTN000003607="3"Kayu Bapa="1958"="7"Pasir Hantap-
KTN000003608="4"Kayu Bapa="1958"="7"Pasir Hantap-
KTN000003609="5"Kayu Bapa="1958"="7"Pasir Hantap-
KTN000003610="6"Kayu Bapa="1958"="7"Pasir Hantap-
KTN000003611="7"Kayu Bapa="1958"="7"Pasir Hantap-
KTN000003612="8"Kayu Bapa="1958"="7"Pasir Hantap-
KTN000003613="9"Kayu Bapa="1958"="7"Pasir Hantap-
KTN000003614="1"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003615="2"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003616="3"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003617="4"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003618="5"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003619="6"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003620="7"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003621="8"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003622="9"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003623="10"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003624="11"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003625="12"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003626="13"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003627="14"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003628="15"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003629="16"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003630="17"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003631="18"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003632="19"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003633="20"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003634="21"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003635="22"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003636="23"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003637="24"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003638="25"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003639="26"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003640="27"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003641="28"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003642="29"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003643="30"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003644="31"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003645="32"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003646="33"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003647="34"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003648="35"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003649="36"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003650="37"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003651="38"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003652="39"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003653="40"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003654="41"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003655="42"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003656="43"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003657="44"Peregrina="1950"="8"Pasir Hantap-
KTN000003658="1"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003659="2"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003660="3"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003661="4"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003662="5"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003663="6"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003664="7"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003665="8"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003666="9"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003667="10"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003668="11"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003669="12"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003670="13"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003671="14"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003672="15"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003673="16"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003674="17"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003675="18"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003676="19"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003677="20"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003678="21"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003679="22"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003680="23"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003681="24"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003682="25"Mahoni Afrika="1953"9aPasir Hantap-
KTN000003683="1"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003684="2"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003685="3"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003686="4"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003687="5"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003688="6"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003689="7"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003690="8"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003691="9"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003692="10"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003693="11"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003694="12"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003695="13"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003696="14"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003697="15"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003698="16"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003699="17"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003700="18"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003701="19"Thinganu="1960"9bPasir Hantap-
KTN000003702="1"Kayu Bawang="1953"="10"Pasir Hantap-
KTN000003703="2"Kayu Bawang="1953"="10"Pasir Hantap-
KTN000003704="3"Kayu Bawang="1953"="10"Pasir Hantap-
KTN000003705="4"Kayu Bawang="1953"="10"Pasir Hantap-
KTN000003706="5"Kayu Bawang="1953"="10"Pasir Hantap-
KTN000003707="6"Kayu Bawang="1953"="10"Pasir Hantap-
KTN000003708="7"Kayu Bawang="1953"="10"Pasir Hantap-
KTN000003709="8"Kayu Bawang="1953"="10"Pasir Hantap-
KTN000003710="9"Kayu Bawang="1953"="10"Pasir Hantap-
KTN000003711="1"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003712="2"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003713="3"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003714="4"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003715="5"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003716="6"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003717="7"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003718="8"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003719="9"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003720="10"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003721="11"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003722="12"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003723="13"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003724="14"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003725="15"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003726="16"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003727="17"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003728="18"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003729="19"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003730="20"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003731="21"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003732="22"Tongka, odorata="1953"="11"Pasir Hantap-
KTN000003733="1"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003734="2"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003735="3"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003736="4"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003737="5"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003738="6"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003739="7"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003740="8"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003741="9"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003742="10"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003743="11"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003744="12"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003745="13"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003746="14"Mexicana="1953"="12"Pasir Hantap-
KTN000003747="15"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003748="16"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003749="17"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003750="18"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003751="19"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003752="20"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003753="21"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003754="22"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003755="23"Mexicana="1953"="12"Pasir Hantap-
KTN000003756="24"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003757="25"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003758="26"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003759="27"Mexicana="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003760="28"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003761="29"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003762="30"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003763="31"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003764="32"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003765="33"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003766="34"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003767="35"Mahoni Afrika="1973"="12"Pasir Hantap-
KTN000003768="1"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003769="2"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003770="3"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir HantapPohon patah
KTN000003771="4"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003772="5"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003773="6"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003774="7"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003775="8"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003776="9"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003777="10"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003778="11"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003779="12"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003780="13"Mahoni Uganda="1948"="13"Pasir Hantap-
KTN000003781="17"Kemenyan="2008"14aPasir Hantap-
KTN000003782="18"Kemenyan="2008"14aPasir Hantap-
KTN000003783="19"Kemenyan="2008"14aPasir Hantap-
KTN000003784="20"Paraensis="2008"14aPasir Hantap-
KTN000003785="21"Kemenyan="2008"14aPasir Hantap-
KTN000003786="22"Kemenyan="2008"14aPasir Hantap-
KTN000003787="1"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003788="2"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003789="3"Balsa="22"Pasir HantapAnakan
KTN000003790="4"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003791="5"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003792="6"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003793="7"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003794="8"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003795="9"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003796="10"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003797="11"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003798="12"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003799="13"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003800="14"Balsa="22"Pasir HantapAnakan
KTN000003801="15"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003802="16"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003803="17"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003804="18"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003805="19"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003806="20"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003807="21"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003808="22"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003809="23"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003810="24"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003811="25"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003812="27"Balsa="22"Pasir HantapAnakan
KTN000003813="27"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003814="28"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003815="29"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003816="30"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003817="31"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003818="32"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003819="33"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003820="34"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003821="35"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003822="36"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003823="37"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003824="38"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003825="39"Balsa="22"Pasir HantapAnakan
KTN000003826="40"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003827="41"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003828="42"Balsa="22"Pasir HantapAnakan
KTN000003829="43"Tusam="2008"="22"Pasir Hantap-
KTN000003830="44"Balsa="22"Pasir HantapAnakan
KTN000003831="1"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003832="2"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003833="3"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003834="4"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003835="5"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003836="6"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003837="7"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003838="8"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003839="9"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003840="10"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003841="11"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003842="12"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003843="13"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003844="14"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003845="15"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003846="16"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003847="17"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003848="18"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003849="19"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003850="20"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003851="21"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003852="22"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003853="23"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003854="24"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003855="25"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003856="26"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003857="27"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003858="28"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003859="29"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003860="30"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003861="31"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003862="32"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003863="33"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003864="34"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003865="35"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003866="36"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003867="37"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003868="38"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003869="39"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003870="40"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003871="41"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003872="42"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003873="43"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003874="44"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003875="45"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003876="46"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003877="47"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003878="48"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003879="49"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003880="50"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003881="51"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003882="52"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003883="53"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003884="54"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003885="55"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003886="56"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003887="57"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003888="58"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003889="59"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003890="60"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003891="61"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003892="62"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003893="63"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003894="64"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003895="65"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003896="66"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003897="67"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003898="68"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003899="69"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003900="70"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003901="71"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003902="72"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003903="73"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003904="74"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003905="75"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003906="76"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003907="77"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003908="78"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003909="79"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003910="80"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003911="81"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003912="82"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003913="83"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003914="84"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003915="85"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003916="86"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003917="87"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003918="88"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003919="89"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003920="90"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003921="91"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003922="92"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003923="93"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003924="94"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003925="95"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003926="96"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003927="97"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003928="98"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003929="99"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003930="100"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003931="101"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003932="102"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003933="103"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003934="104"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003935="105"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003936="106"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003937="107"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003938="108"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003939="109"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003940="110"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003941="111"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003942="112"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003943="113"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003944="114"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003945="115"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003946="116"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003947="117"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003948="118"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003949="119"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003950="120"Gmelina="1979"="106"Pasir Hantap-
KTN000003951="44"Mangir="1966"="101"Pasir Hantap-
KTN000003952="23"Eucalyptus plathyphy="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003953="24"Eucalyptus plathyphy="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003954="25"Eucalyptus plathyphy="1975"="97"Pasir Hantap-
KTN000003955="26"Eucalyptus plathyphy="1975"="97"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003956="27"Eucalyptus plathyphy="1975"="97"Pasir HantapPohon tumbang
KTN000003957="1"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003958="2"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003959="3"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003960="4"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003961="5"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003962="6"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003963="7"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003964="8"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003965="9"Tusam="2007"="92"Pasir HantapPohon patah
KTN000003966="10"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003967="11"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003968="12"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003969="13"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003970="14"Terminalia caembachi="2007"="92"Pasir HantapAnakan
KTN000003971="15"Tusam="2007"="92"Pasir HantapPohon patah
KTN000003972="16"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003973="17"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003974="18"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003975="19"Tusam="2007"="92"Pasir HantapAnakan
KTN000003976="20"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003977="21"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003978="22"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003979="23"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003980="24"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003981="25"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003982="26"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003983="27"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003984="28"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003985="29"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003986="30"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003987="31"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003988="32"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003989="33"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003990="34"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003991="35"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003992="36"Meranti Lemahan="2007"="92"Pasir HantapAnakan
KTN000003993="37"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003994="38"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003995="39"agathis="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003996="40"Tusam="2007"="92"Pasir Hantap-
KTN000003997="1"Eucalyptus pitularis="90"Pasir Hantap-
KTN000003998aKisireum="2013"="44"Pasir HantapTanaman baru
KTN000003999bKisireum="2013"="44"Pasir HantapTanaman baru
KTN000004000cKisireum="2013"="44"Pasir HantapTanaman baru
KTN000004001dKisireum="2013"="44"Pasir HantapTanaman baru
KTN000004002eKisireum="2013"="44"Pasir HantapTanaman baru
KTN000004003fKisireum="2013"="44"Pasir HantapTanaman baru
KTN000004005="1"Agathis loranthifoliAgathisAraucariaceae-="1955"="2"Cikole

Kayu Agathis  loranthifolia diklasifikasiakan  agak kuat  namun  tidak  awet   dan  tidak  tahan  terhadap  pembusukan.  Kayu  terutama  digunakanan  untuk  korek  api, perabot rumah tangga, vinir bermutu baik, kayu lapis dan pulp. Bagian dalam kulit  kayu  mengeluarkan  resin  bening  (kopal)  yang merupakan  bagian  penting  dalam pembuatan minyak pelapis lantai  dan dapur yang dapat dibersihkan dengan dicuci.

KTN000004006="1"

Pinus merkusii Jungh

TusamPinaceae-="1974"="3"Cikole

Kayu Pinus dimanfaatkansebagai bahan konstruksi korek api, pulp, tiang listrik, sutra tiruan, kayu lapis, dan kertas serat panjang. Selain itu bagian kulitnya dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan dan kemudian abunya dipakai menjadi campuran pupuk, karena kandungan kaliumnya yang cukup tinggi. Buahnya juga sudah diteliti untuk diolah menjadi bahan pembuatan briket.

KTN000004007="1"

Shorea leprosula

Meranti TembagaDipterocarpaceae--="1"Gunung Dahu

S.leprosula sering disebut sebagai Meranti Tembaga (berunai,sarawak), seraya tembaga (sabah), belito, buluan, damar, damar merah, lampong, perawan lop (Kalimantan).
Ciri-ciri umum Shorea leprosula:
Pohon: Tinggi sampai 50 m, diameter mencapai 100 cm, berbanir
Tajuk: Tajuk berwarna tembaga dari bawah, besar membentang, setengah bulat
Batang: berwarna kelabu sampai sawo matang, sedikit beralur, mengelupas kecil, kulit hidup berwarna putih, kuning sampai merah muda
Kayu: Kayu gubal berwarna krem, kayu teras berwarna cokelat merah muda dengan saluran-saluran damar radial mencolok
Damar: menyerupai air susu
Daun: lonjong, menjorong, atau membundar telur sungsang,permukaan bawah kasar, permukaan helai daun atas mengkilap, ujung daun meruncing,pangkal membulat
Daun penumpu: mudah rontok diawal
Urat daun: urat daun primer dan sekunder pada permukaan bawah berbulu bintang, urat sekunder berjumlah 12-17 pasang, terdapat domatia pada kelenjar urat sekunder, domatia berada disepanjang tualng tengah dan pangkal pertulangan.
Tangkai daun: berbulu halus rapat berwarna cokelat kuning, panjang tangkai antara 1-2 cm
Buah: kelopak mempunyai 3 helai sayap panjang dan 2 helai sayap pendek
Bunga: kecil,daun mahkota kecil, benang sari 15
Ekologi: S. leprosula daerah penyebarannya di Kalimantan dan Sumatera, tumbuh baik dalam hutan primer dengan ketinggian tempat 5-800 m dpl,
memerlukan cahaya yang banyak, cepat tumbuh sampai berumur 20 tahun. Kayu teras rapuh karena laju pertumbuhan awal yang sangat cepat.

KTN000004011="1"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004012="2"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004013="3"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004014="4"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004015="5"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004016="6"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004017="7"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004018="8"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004019="9"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004020="10"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004021="11"Meranti Tembaga="1"Gunung Dahu-
KTN000004022="1"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004023="1"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004024="1"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004025="2"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004026="1"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004027="2"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004028="3"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004029="1"Tengkawang Tungkul="8"Gunung Dahu-
KTN000004030="2"Tengkawang Tungkul="8"Gunung Dahu-
KTN000004031="3"Tengkawang Tungkul="8"Gunung Dahu-
KTN000004032="4"Tengkawang Tungkul="8"Gunung Dahu-
KTN000004033="5"Tengkawang Tungkul="8"Gunung Dahu-
KTN000004034="1"Meranti Giso="9"Gunung Dahu-
KTN000004035="2"Meranti Giso="9"Gunung Dahu-
KTN000004036="3"Meranti Giso="9"Gunung Dahu-
KTN000004037="4"Meranti Giso="9"Gunung Dahu-
KTN000004038="1"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004039="2"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004040="3"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004041="4"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004042="5"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004043="6"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004044="7"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004045="8"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004046="9"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004047="10"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004048="11"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004049="12"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004050="13"Meranti Tembaga="13"Gunung Dahu-
KTN000004051="1"Manjau="14"Gunung Dahu-
KTN000004052="2"Kayu Bapa="14"Gunung Dahu-
KTN000004053="3"Kayu Bapa="14"Gunung Dahu-
KTN000004054="1"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004055="2"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004056="3"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004057="1"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004058="2"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004059="1"Meranti Lemahan="20"Gunung Dahu-
KTN000004060="2"Meranti Lemahan="20"Gunung Dahu-
KTN000004061="2"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004062="3"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004063="4"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004064="5"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004065="6"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004066="7"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004067="8"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004068="9"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004069="10"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004070="11"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004071="12"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004072="13"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004073="14"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004074="15"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004075="16"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004076="17"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004077="18"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004078="19"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004079="20"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004080="21"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004081="22"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004082="23"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004083="24"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004084="25"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004085="26"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004086="2"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004087="3"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004088="4"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004089="5"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004090="6"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004091="7"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004092="8"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004093="9"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004094="10"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004095="11"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004096="12"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004097="13"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004098="14"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004099="15"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004100="16"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004101="17"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004102="18"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004103="19"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004104="20"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004105="21"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004106="22"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004107="23"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004108="24"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004109="25"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004110="26"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004111="27"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004112="28"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004113="29"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004114="30"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004115="31"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004116="32"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004117="33"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004118="34"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004119="35"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004120="36"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004121="1"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004122="2"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004123="3"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004124="4"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004125="5"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004126="6"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004127="7"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004128="8"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004129="9"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004130="10"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004131="11"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004132="1"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000004133="2"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000004134="3"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000004135="4"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000004136="5"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000004137="6"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000004138="7"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000004139="86"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000004140="87"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000004141="88"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000004142="89"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000004143="90"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000004144="91"Damar Raja="1937"="1"Pasir Hantap-
KTN000004145="19"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004146="20"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004147="21"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004148="22"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004149="23"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004150="24"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004151="25"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004152="26"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004153="27"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004154="28"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004155="29"Sengon Buto="1949"4aPasir Hantap-
KTN000004156="30"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004157="31"Khaya="1957"4aPasir Hantap-
KTN000004158="32"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004159="33"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004160="34"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004161="35"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004162="36"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004163="37"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004164="38"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004165="39"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004166="40"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004167="41"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004168="42"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004169="43"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004170="44"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004171="45"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004172="46"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004173="47"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004174="48"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004175="49"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004176="50"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004177="51"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004178="52"Shorea="1986"4aPasir Hantap-
KTN000004179="53"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004180="54"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004181="55"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004182="56"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004183="57"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004184="58"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004185="59"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004186="60"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004187="61"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004188="62"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004189="63"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004190="64"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004191="65"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004192="66"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004193="67"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004194="68"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004195="69"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004196="70"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004197="71"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004198="72"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004199="73"Khaya porensis="2004"4aPasir Hantap-
KTN000004200="31"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004201="32"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004202="33"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004203="34"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004204="35"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004205="36"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004206="37"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004207="38"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004208="39"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004209="40"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004210="4"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004211="41"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004212="42"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004213="43"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004214="44"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004215="45"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004216="46"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004217="47"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004218="48"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004219="49"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004220="50"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004221="51"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004222="52"Khaya porensis="2004"4bPasir Hantap-
KTN000004223="53"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004224="54"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004225="55"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004226="56"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004227="57"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004228="58"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004229="59"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004230="60"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004231="61"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004232="62"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004233="63"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004234="64"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004235="65"Jabon4bPasir Hantap-
KTN000004236="9"Khaya porensis="2004"5aPasir Hantap-
KTN000004237="10"Shorea="1986"5aPasir Hantap-
KTN000004238="11"Shorea="1986"5aPasir Hantap-
KTN000004239="5"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004240="6"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004241="7"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004242="8"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004243="9"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004244="10"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004245="11"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004246="12"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004247="13"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004248="14"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004249="15"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004250="16"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004251="17"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004252="18"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004253="19"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004254="20"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004255="21"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004256="22"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004257="23"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004258="24"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004259="25"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004260="26"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004261="27"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004262="28"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004263="29"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004264="30"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004265="31"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004266="32"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004267="33"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004268="34"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004269="35"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004270="36"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004271="37"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004272="38"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004273="39"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004274="40"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004275="41"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004276="42"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004277="43"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004278="44"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004279="45"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004280="46"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004281="47"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004282="48"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004283="49"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004284="50"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004285="51"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004286="52"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004287="53"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004288="54"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004289="55"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004290="56"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004291="57"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004292="58"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004293="59"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004294="60"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004295="61"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004296="62"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004297="63"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004298="64"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004299="65"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004300="66"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004301="67"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004302="68"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004303="69"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004304="70"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004305="71"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004306="72"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004307="73"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004308="74"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004309="75"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004310="76"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004311="77"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004312="78"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004313="79"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004314="80"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004315="81"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004316="82"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004317="83"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004318="84"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004319="85"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004320="86"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004321="87"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004322="88"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004323="89"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004324="90"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004325="91"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004326="92"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004327="93"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004328="94"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004329="95"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004330="96"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004331="97"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004332="98"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004333="99"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004334="100"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004335="101"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004336="102"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004337="103"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004338="104"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004339="105"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004340="106"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004341="107"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004342="108"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004343="109"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004344="110"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004345="111"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004346="112"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004347="113"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004348="114"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004349="115"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004350="116"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004351="117"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004352="118"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004353="119"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004354="120"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004355="121"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004356="122"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004357="123"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004358="124"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004359="125"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004360="126"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004361="127"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004362="128"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004363="129"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004364="130"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004365="131"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004366="132"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004367="133"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004368="134"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004369="135"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004370="136"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004371="137"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004372="138"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004373="139"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004374="140"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004375="141"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004376="142"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004377="143"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004378="144"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004379="145"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004380="146"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004381="147"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004382="148"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004383="149"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004384="150"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004385="151"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004386="152"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004387="153"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004388="154"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004389="155"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004390="156"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004391="157"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004392="158"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004393="159"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004394="160"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004395="161"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004396="162"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004397="163"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004398="164"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004399="165"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004400="166"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004401="167"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004402="168"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004403="169"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004404="170"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004405="171"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004406="172"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004407="173"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004408="174"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004409="175"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004410="176"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004411="177"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004412="178"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004413="179"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004414="180"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004415="181"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004416="182"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004417="183"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004418="184"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004419="185"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004420="186"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004421="187"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004422="188"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004423="189"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004424="190"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004425="191"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004426="192"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004427="193"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004428="194"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004429="195"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004430="196"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004431="197"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004432="198"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004433="199"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004434="200"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004435="201"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004436="202"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004437="203"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004438="204"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004439="205"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004440="206"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004441="207"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004442="208"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004443="209"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004444="210"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004445="211"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004446="212"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004447="213"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004448="214"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004449="215"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004450="216"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004451="217"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004452="218"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004453="219"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004454="220"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004455="221"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004456="222"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004457="223"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004458="224"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004459="225"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004460="226"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004461="227"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004462="228"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004463="229"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004464="230"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004465="231"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004466="232"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004467="233"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004468="234"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004469="235"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004470="236"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004471="237"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004472="238"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004473="239"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004474="240"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004475="241"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004476="242"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004477="243"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004478="244"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004479="245"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004480="246"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004481="247"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004482="248"Meranti Lemahan="15"Gunung Dahu-
KTN000004483="27"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004484="28"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004485="29"Kayu Bapa="3"Gunung Dahu-
KTN000004486="3"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004487="4"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004488="5"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004489="6"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004490="7"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004491="8"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004492="9"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004493="10"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004494="11"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004495="12"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004496="13"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004497="14"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004498="15"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004499="16"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004500="17"Manjau="6"Gunung Dahu-
KTN000004501="4"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004502="5"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004503="6"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004504="7"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004505="8"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004506="9"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004507="10"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004508="11"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004509="12"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004510="13"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004511="14"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004512="15"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004513="16"Kelungkung Daun="7"Gunung Dahu-
KTN000004514="37"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004515="38"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004516="39"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004517="40"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004518="41"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004519="42"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004520="43"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004521="44"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004522="45"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004523="46"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004524="47"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004525="48"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004526="49"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004527="50"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004528="51"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004529="52"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004530="53"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004531="54"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004532="55"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004533="56"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004534="57"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004535="58"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004536="59"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004537="60"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004538="61"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004539="62"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004540="63"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004541="64"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004542="65"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004543="66"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004544="67"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004545="68"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004546="69"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004547="70"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004548="71"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004549="72"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004550="73"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004551="74"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004552="75"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004553="76"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004554="77"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004555="78"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004556="79"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004557="80"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004558="81"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004559="82"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004560="83"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004561="84"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004562="85"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004563="86"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004564="87"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004565="88"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004566="89"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004567="90"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004568="91"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004569="92"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004570="93"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004571="94"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004572="95"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004573="96"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004574="97"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004575="98"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004576="99"Meranti Lemahan="4"Gunung Dahu-
KTN000004577="12"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004578="13"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004579="14"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004580="15"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004581="16"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004582="17"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004583="18"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004584="19"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004585="20"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004586="21"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004587="22"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004588="23"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004589="24"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004590="25"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004591="26"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004592="27"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004593="28"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004594="29"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004595="30"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004596="31"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004597="32"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004598="33"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004599="34"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004600="35"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004601="36"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004602="37"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004603="38"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004604="39"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004605="40"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004606="41"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004607="42"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004608="43"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004609="44"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004610="45"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004611="46"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004612="47"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004613="48"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004614="49"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004615="50"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004616="51"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004617="52"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004618="53"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004619="54"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004620="55"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004621="56"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004622="57"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004623="58"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004624="59"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004625="60"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004626="61"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004627="62"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004628="63"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004629="64"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004630="65"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004631="66"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004632="67"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004633="68"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004634="69"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004635="70"Tengkawang Layar="5"Gunung Dahu-
KTN000004636="3"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004637="4"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004638="5"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004639="6"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004640="7"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004641="8"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004642="9"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004643="10"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004644="11"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004645="12"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004646="13"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004647="14"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004648="15"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004649="16"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004650="17"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004651="18"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004652="19"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004653="20"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004654="21"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004655="22"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004656="23"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004657="24"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004658="25"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004659="26"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004660="27"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004661="28"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004662="29"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004663="30"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004664="31"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004665="32"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004666="33"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004667="34"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004668="35"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004669="36"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004670="37"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004671="38"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004672="39"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004673="40"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004674="41"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004675="42"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004676="43"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004677="44"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004678="45"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004679="46"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004680="47"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004681="48"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004682="49"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004683="50"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004684="51"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004685="52"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004686="53"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004687="54"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004688="55"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004689="56"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004690="57"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004691="58"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004692="59"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004693="60"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004694="61"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004695="62"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004696="63"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004697="64"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004698="65"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004699="66"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004700="67"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004701="68"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004702="69"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004703="70"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004704="71"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004705="72"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004706="73"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004707="74"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004708="75"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004709="76"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004710="77"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004711="78"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004712="79"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004713="80"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004714="81"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004715="82"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004716="83"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004717="84"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004718="85"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004719="86"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004720="87"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004721="88"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004722="89"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004723="90"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004724="91"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004725="92"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004726="93"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004727="94"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004728="95"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004729="96"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004730="97"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004731="98"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004732="99"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004733="100"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004734="101"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004735="102"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004736="103"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004737="104"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004738="105"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004739="106"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004740="107"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004741="108"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004742="109"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004743="110"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004744="111"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004745="112"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004746="113"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004747="114"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004748="115"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004749="116"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004750="117"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004751="118"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004752="119"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004753="120"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004754="121"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004755="122"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004756="123"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004757="124"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004758="125"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004759="126"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004760="127"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004761="128"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004762="129"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004763="130"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004764="131"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004765="132"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004766="133"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004767="134"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004768="135"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004769="136"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004770="137"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004771="138"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004772="139"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004773="140"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004774="141"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004775="142"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004776="143"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004777="144"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004778="145"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004779="146"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004780="147"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004781="148"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004782="149"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004783="150"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004784="151"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004785="152"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004786="153"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004787="154"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004788="155"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004789="156"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004790="157"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004791="158"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004792="159"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004793="160"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004794="161"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004795="162"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004796="163"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004797="164"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004798="165"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004799="166"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004800="167"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004801="168"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004802="169"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004803="170"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004804="171"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004805="172"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004806="173"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004807="174"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004808="175"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004809="176"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004810="177"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004811="178"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004812="179"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004813="180"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004814="181"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004815="182"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004816="183"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004817="184"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004818="185"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004819="186"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004820="187"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004821="188"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004822="189"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004823="190"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004824="191"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004825="192"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004826="193"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004827="194"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004828="195"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004829="196"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004830="197"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004831="198"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004832="199"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004833="200"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004834="201"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004835="202"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004836="203"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004837="204"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004838="205"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004839="206"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004840="207"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004841="208"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004842="209"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004843="210"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004844="211"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004845="212"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004846="213"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004847="214"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004848="215"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004849="216"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004850="217"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004851="218"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004852="219"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004853="220"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004854="221"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004855="222"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004856="223"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004857="224"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004858="225"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004859="226"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004860="227"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004861="228"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004862="229"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004863="230"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004864="231"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004865="232"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004866="233"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004867="234"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004868="235"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004869="236"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004870="237"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004871="238"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004872="239"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004873="240"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004874="241"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004875="242"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004876="243"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004877="244"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004878="245"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004879="246"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004880="247"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004881="248"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004882="249"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004883="250"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004884="251"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004885="252"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004886="253"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004887="254"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004888="255"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004889="256"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004890="257"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004891="258"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004892="259"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004893="260"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004894="261"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004895="262"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004896="263"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004897="264"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004898="265"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004899="266"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004900="267"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004901="268"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004902="269"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004903="270"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004904="271"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004905="272"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004906="273"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004907="274"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004908="275"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004909="276"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004910="277"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004911="278"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004912="279"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004913="280"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004914="281"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004915="282"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004916="283"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004917="284"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004918="285"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004919="286"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004920="287"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004921="288"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004922="289"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004923="290"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004924="291"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004925="292"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004926="293"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004927="294"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004928="295"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004929="296"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004930="297"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004931="298"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004932="299"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004933="300"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004934="301"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004935="302"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004936="303"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004937="304"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004938="305"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004939="306"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004940="307"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004941="308"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004942="309"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004943="310"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004944="311"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004945="312"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004946="313"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004947="314"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004948="315"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004949="316"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004950="317"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004951="318"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004952="319"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004953="320"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004954="321"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004955="322"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004956="323"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004957="324"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004958="325"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004959="326"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004960="327"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004961="328"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004962="329"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004963="330"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004964="331"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004965="332"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004966="333"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004967="334"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004968="335"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004969="336"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004970="337"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004971="338"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004972="339"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004973="340"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004974="341"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004975="342"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004976="343"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004977="344"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004978="345"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004979="346"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004980="347"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004981="348"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004982="349"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004983="350"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004984="351"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004985="352"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004986="353"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004987="354"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004988="355"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004989="356"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004990="357"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004991="358"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004992="359"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004993="360"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004994="361"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004995="362"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004996="363"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004997="364"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004998="365"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000004999="366"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005000="367"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005001="368"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005002="369"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005003="370"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005004="371"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005005="372"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005006="373"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005007="374"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005008="375"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005009="376"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005010="377"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005011="378"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005012="379"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005013="380"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005014="381"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005015="382"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005016="383"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005017="384"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005018="385"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005019="386"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005020="387"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005021="388"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005022="389"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005023="390"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005024="391"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005025="392"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005026="393"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005027="394"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005028="395"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005029="396"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005030="397"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005031="398"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005032="399"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005033="400"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005034="401"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005035="402"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005036="403"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005037="404"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005038="405"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005039="406"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005040="407"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005041="408"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005042="409"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005043="410"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005044="411"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005045="412"Meranti Tembaga="17"Gunung Dahu-
KTN000005046="8"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005047="9"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005048="9"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005049="10"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005050="12"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005051="13"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005052="14"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005053="15"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005054="16"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005055="17"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005056="18"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005057="19"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005058="20"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005059="21"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005060="22"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005061="23"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005062="24"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005063="25"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005064="26"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005065="27"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005066="28"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005067="29"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005068="30"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005069="31"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005070="32"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005071="33"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005072="34"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005073="35"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005074="36"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005075="37"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005076="38"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005077="39"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005078="40"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005079="41"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005080="42"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005081="43"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005082="44"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005083="45"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005084="46"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005085="47"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005086="48"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005087="49"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005088="50"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005089="51"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005090="52"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005091="53"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005092="54"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005093="55"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005094="56"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005095="57"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005096="58"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005097="59"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005098="60"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005099="61"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005100="62"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005101="63"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005102="64"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005103="65"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005104="66"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005105="67"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005106="68"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005107="69"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005108="70"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005109="71"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005110="72"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005111="73"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005112="74"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005113="75"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005114="76"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005115="77"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005116="78"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005117="79"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005118="80"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005119="81"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005120="82"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005121="83"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005122="84"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005123="85"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005124="86"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005125="87"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005126="88"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005127="89"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005128="90"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005129="91"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005130="92"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005131="93"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005132="1"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005133="2"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005134="3"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005135="4"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005136="5"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005137="6"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005138="7"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005139="8"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005140="9"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005141="10"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005142="11"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005143="12"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005144="13"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005145="14"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005146="15"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005147="16"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005148="17"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005149="18"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005150="19"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005151="20"Tisuk="2007"="67"Sobang-
KTN000005152="94"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005153="95"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005154="96"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005155="97"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005156="98"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005157="99"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005158="100"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005159="101"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005160="102"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005161="103"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005162="104"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005163="105"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005164="106"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005165="107"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005166="108"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005167="109"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005168="110"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005169="111"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005170="112"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005171="113"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005172="114"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005173="115"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005174="116"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005175="117"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005176="118"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005177="119"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005178="120"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005179="121"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005180="122"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005181="123"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005182="124"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005183="125"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005184="126"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005185="127"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005186="128"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005187="129"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005188="130"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005189="131"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005190="132"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005191="133"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005192="134"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005193="135"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005194="136"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005195="137"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005196="138"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005197="139"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005198="140"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005199="141"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005200="142"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005201="143"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005202="144"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005203="145"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005204="146"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005205="147"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005206="148"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005207="149"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005208="150"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005209="151"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005210="152"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005211="153"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005212="154"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005213="155"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005214="156"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005215="157"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005216="158"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005217="159"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005218="160"Meranti Tembaga="19"Gunung Dahu-
KTN000005219="3"Meranti Lemahan="20"Gunung Dahu-
KTN000005220="1"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005221="2"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005222="3"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005223="4"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005224="5"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005225="6"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005226="7"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005227="8"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005228="9"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005229="10"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005230="11"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005231="12"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005232="13"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005233="14"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005234="15"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005235="16"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005236="17"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005237="18"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005238="19"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005239="20"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005240="21"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005241="22"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005242="23"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005243="24"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005244="25"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005245="26"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005246="27"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005247="28"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005248="29"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005249="30"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005250="31"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005251="32"Meranti Lemahan21 EGunung Dahu-
KTN000005252="1"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005253="2"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005254="3"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005255="4"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005256="5"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005257="6"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005258="7"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005259="8"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005260="9"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005261="10"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005262="11"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005263="12"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005264="13"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005265="14"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005266="15"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005267="16"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005268="17"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005269="18"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005270="19"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005271="20"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005272="21"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005273="22"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005274="23"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005275="24"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005276="25"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005277="26"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005278="27"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005279="28"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005280="29"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005281="30"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005282="31"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005283="32"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005284="33"Kayu Bapa23 AGunung Dahu-
KTN000005285="1"Gluta renghas L.Plantae-="1956"="1"Dramaga

Pohon-pohon berukuran sedang hingga besar, kadang-kadang pohon kecil atau jarang berupa semak besar, tinggi hingga 45(–50) m; batang biasanya bulat torak, sesekali berlekuk di dekat pangkalnya, dan satu dua berbatang banyak, gemang batangnya hingga 90(–120) cm; sering dengan banir hingga setinggi 4 m, kadang-kadang dengan akar tunjang. Pepagan jarang yang halus; memecah, atau mengelupas seperti sisik; jingga- merah, cokelat kemerahan, abu-abu kemerahan, atau cokelat keabu-abuan, sering dengan noda-noda getah berwarna tar (kehitaman); pepagan dalam kemerahan atau kemerah jambuan, dengan getah berwarna pucat atau gelap, yang lama kelamaan menghitam bila kena udara. Getah amat beracun, dapat melukai kulit atau menimbulkan iritasi hebat. Tajuk padat atau melebar, sering berbentuk kubah, dengan percabangan yang besar-besar.

Daun-daun tersusun dalam spiral, acapkali mengelompok membentuk karangan semu; daun tunggal bertepi rata, seperti jangat, bertangkai (jarang hampir duduk), tanpa daun penumpu. Bunga-bunga tersusun dalam malai di ketiak; masing-masing berkelamin ganda; kelopak laksana cawan, lekas rontok; mahkota (4–)5(–8), gugur atau menetap dan membesar bersama buah; benang sari (4–)5(–7), 10, atau banyak. Buah berupa buah batu beruang satu; bertangkai atau didukung perbesaran mahkota serupa sayap.

 

KTN000005286="2"Gluta walichiiPlantae-="1961"="1"Dramaga

Pohon-pohon berukuran sedang hingga besar, kadang-kadang pohon kecil atau jarang berupa semak besar, tinggi hingga 45(–50) m; batang biasanya bulat torak, sesekali berlekuk di dekat pangkalnya, dan satu dua berbatang banyak, gemang batangnya hingga 90(–120) cm; sering dengan banir hingga setinggi 4 m, kadang-kadang dengan akar tunjang. Pepagan jarang yang halus; memecah, atau mengelupas seperti sisik; jingga- merah, cokelat kemerahan, abu-abu kemerahan, atau cokelat keabu-abuan, sering dengan noda-noda getah berwarna tar (kehitaman); pepagan dalam kemerahan atau kemerah jambuan, dengan getah berwarna pucat atau gelap, yang lama kelamaan menghitam bila kena udara. Getah amat beracun, dapat melukai kulit atau menimbulkan iritasi hebat. Tajuk padat atau melebar, sering berbentuk kubah, dengan percabangan yang besar-besar.

Daun-daun tersusun dalam spiral, acapkali mengelompok membentuk karangan semu; daun tunggal bertepi rata, seperti jangat, bertangkai (jarang hampir duduk), tanpa daun penumpu. Bunga-bunga tersusun dalam malai di ketiak; masing-masing berkelamin ganda; kelopak laksana cawan, lekas rontok; mahkota (4–)5(–8), gugur atau menetap dan membesar bersama buah; benang sari (4–)5(–7), 10, atau banyak. Buah berupa buah batu beruang satu; bertangkai atau didukung perbesaran mahkota serupa sayap.

 

KTN000005287="3"Gluta walichii="1961"="1"Dramaga-
KTN000005288="4"Gluta walichii="1961"="1"Dramaga-
KTN000005289="5"Gluta walichii="1961"="1"DramagaMati/lapuk
KTN000005290="6"Gluta walichii="1961"="1"Dramaga-
KTN000005291="7"Gluta walichii="1961"="1"Dramaga-
KTN000005292="8"Zchizolobium-="1"DramagaAnakan alam
KTN000005293="9"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005294="10"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005295="11"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005296="12"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005297="13"Gluta walichii-="1"Dramaga-
KTN000005298="14"Anthocephalus chinen="1957"="1"Dramaga-
KTN000005356="15"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005362="16"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005369="17"Anthocephalus chinen="1957"="1"Dramaga-
KTN000005382="18"Gluta walichii="1961"="1"Dramaga-
KTN000005385="19"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005389="20"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005392="21"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005397="22"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005424="1"Calophyllum-="2"Dramaga-
KTN000005425="2"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005427="3"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005428="4"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005430="5"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005434="6"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005436="7"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005437="8"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005439="9"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005441="10"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005442="11"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005444="12"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005446="13"Eucalyptus D.B="1957"="2"Dramaga-
KTN000005449="14"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005451="15"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005452="16"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005454="17"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005455="18"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005457="19"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005458="20"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005460="21"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005461="22"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005463="23"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005464="24"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005466="25"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005467="26"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005469="27"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005470="28"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005472="29"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005474="30"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005475="31"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005477="23"Anthocephalus chinen="1957"="1"Dramaga-
KTN000005478="32"Litsea SP-="2"Dramaga-
KTN000005479="24"Gluta renghas L.="1956"="1"Dramaga-
KTN000005480="33"Litsea SP-="2"Dramaga-
KTN000005481="34"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005482="35"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005484="36"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005485="37"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005487="38"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005489="39"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005490="40"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005492="41"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005493="42"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005495="43"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005496="44"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005498="45"Litsea SP-="2"Dramaga-
KTN000005502="46"Kemang-="2"Dramaga-
KTN000005504="47"Litsea SP-="2"Dramaga-
KTN000005505="48"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005506="49"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005507="50"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005508="51"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005509="52"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005511="53"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005512="54"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005513="55"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005515="56"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005517="57"jengkol-="2"Dramaga-
KTN000005519="58"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005520="59"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005521="60"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005523="61"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005524="62"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005525="63"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005527="64"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005528="65"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005530="66"eugenia grandis W="1957"="2"Dramaga-
KTN000005532="67"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005533="68"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005534="69"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005536="70"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005538="71"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005539="72"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005540="73"Syzygium cymosum-="2"Dramaga-
KTN000005542="74"Eugenia polycephala-="2"Dramaga-
KTN000005544="75"Syzygium cymosum-="2"Dramaga-
KTN000005545="76"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005547="77"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005548="78"Calophyllum-="2"Dramaga-
KTN000005549="79"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005550="1"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005551="80"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005552="81"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005553="82"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005555="83"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005556="84"Kecapi-="2"Dramaga-
KTN000005558="85"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005560="86"Terminalia-="2"Dramaga-
KTN000005562="87"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005563="88"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005565="89"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005566="90"Hopea="1970"="2"Dramaga-
KTN000005584="2"Hymenala Coubaril L-="5"Dramaga-
KTN000005585="3"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005586="4"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005587="5"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005588="6"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005589="7"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005591="8"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005592="9"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005593="10"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005594="11"Hymenala Coubaril L-="5"Dramaga-
KTN000005595="12"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005596="13"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005597="14"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005599="15"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005600="16"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005601="17"maesopsis-="5"Dramaga-
KTN000005602="18"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005603="19"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005606="20"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005608="21"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005609="22"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005611="23"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005612="24"Hymenala Coubaril L-="5"Dramaga-
KTN000005614="25"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005616="26"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005617="27"Strombosia Ceylancia-="5"Dramaga-
KTN000005619="28"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005620="29"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005622="30"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005623="31"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005624="32"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005625="33"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005627="34"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005628="35"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005629="36"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005630="37"Hymenala Coubaril L-="5"Dramaga-
KTN000005631="1"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005632="38"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005633="39"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005634="2"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005635="3"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005636="4"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005637="40"Maranthes Corymbosa-="5"Dramaga-
KTN000005638="41"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005639="5"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005640="42"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005641="6"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005642="43"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005643="44"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005644="45"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005645="7"Hopea="1973"="6"Dramaga-
KTN000005646="46"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005647="8"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005648="47"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005649="9"Hopea="1973"="6"Dramaga-
KTN000005650="48"Hymenala Coubaril L-="5"Dramaga-
KTN000005651="49"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005652="10"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005653="50"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005654="11"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005655="51"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005656="12"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005657="52"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005658="13"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005659="53"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005660="14"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005661="54"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005662="15"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005663="55"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005664="56"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005665="16"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005666="57"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005667="17"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005668="58"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005669="59"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005670="18"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005671="60"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005672="19"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005673="61"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005674="20"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005675="62"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005676="63"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005677="21"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005678="64"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005679="65"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005680="22"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005681="66"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005682="67"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005683="23"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005684="24"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005685="25"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005686="68"Azadirachta Excelsa-="5"Dramaga-
KTN000005687="69"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005688="26"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005689="70"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005690="71"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005691="72"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005692="73"Syzygium cymosum-="5"Dramaga-
KTN000005693="27"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005694="74"Strombosia Ceylancia-="5"Dramaga-
KTN000005695="28"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005696="75"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005697="29"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005698="76"Hymenala Coubaril L-="5"Dramaga-
KTN000005699="30"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005700="77"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005701="31"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005702="78"Hymenala Coubaril L-="5"Dramaga-
KTN000005703="32"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005704="79"Hymenala Coubaril L-="5"Dramaga-
KTN000005705="80"Pinus merkusii="1957"="5"Dramaga-
KTN000005706="33"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005707="34"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005708="35"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005709="36"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005711="37"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005713="38"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005716="39"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005719="40"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005744="41"Hopea="1973"="6"Dramaga-
KTN000005746="42"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005748="43"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005749="44"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005751="45"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005753="46"Khaya="1957"="6"Dramaga-
KTN000005755="1"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005757="2"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005759="3"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005760="4"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005763="5"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005764="6"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005766="7"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005767="8"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005769="9"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005771="10"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005772="11"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005773="12"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005775="13"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005779="14"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005781="15"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005782="16"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005784="17"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005787="18"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005789="19"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005790="20"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005791="21"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005793="22"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005797="23"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005802="24"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005803="25"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005805="26"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005806="27"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005807="28"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005810="29"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005813="30"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005816="31"Pterygota="1956"7aDramaga-
KTN000005840="1"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005841="2"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005842="3"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005843="4"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005844="5"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005845="6"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005846="7"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005847="8"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005848="9"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005849="10"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005850="11"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005851="12"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005852="13"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005853="14"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005854="15"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005855="16"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005856="17"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005857="18"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005858="19"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005859="20"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005860="21"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005861="22"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005862="23"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005863="24"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005864="25"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005865="26"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005866="27"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005867="28"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005868="29"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005869="30"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005870="31"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005871="1"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005872="2"Hymenala Coubaril L-="8"Dramaga-
KTN000005873="3"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005874="4"Shorea Pinanga="1964"="8"Dramaga-
KTN000005875="32"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005876="33"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005877="34"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005878="35"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005879="5"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005880="36"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005882="6"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005883="37"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005884="38"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005885="7"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005887="39"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005888="40"Palaquium Javense B="1956"9aDramaga-
KTN000005889="8"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005890="9"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005891="10"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005892="11"Shorea Pinanga="1964"="8"Dramaga-
KTN000005893="12"Shorea Pinanga="1964"="8"Dramaga-
KTN000005894="13"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005895="1"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000005896="14"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005897="1"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005898="15"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005899="2"Terminalia Superba="1978"9bDramaga-
KTN000005900="2"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000005901="16"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005902="3"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005903="17"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005904="4"Intsia Bijuga Kuntz="1987"9bDramaga-
KTN000005905="5"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005906="18"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005907="6"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005908="7"Terminalia Superba="1978"9bDramaga-
KTN000005909="8"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005910="19"Intsia Bijuga Kuntz="1988"="8"Dramaga-
KTN000005911="9"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005912="20"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005913="21"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005914="22"Shorea Guiso Bume-="8"Dramaga-
KTN000005915="23"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005916="10"Schizolobium Excelsu-9bDramaga-
KTN000005917="24"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005918="25"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005919="26"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005920="11"Schima Wallichii-9bDramaga-
KTN000005921="12"Terminalia Superba="1978"9bDramaga-
KTN000005922="27"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005923="13"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005924="14"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005925="15"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005926="28"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005927="16"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005928="17"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005929="29"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005930="18"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005931="19"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005932="20"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005933="30"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005934="21"Terminalia Superba="1978"9bDramaga-
KTN000005935="31"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005936="22"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005937="23"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005938="24"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005939="32"Intsia Bijuga Kuntz="1988"="8"Dramaga-
KTN000005940="25"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005941="26"Shorea Platyclados S="1998"9bDramaga-
KTN000005942="27"Shorea Leprosula B-9bDramaga-
KTN000005943="33"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005944="34"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005945="35"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005946="36"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005947="28"Syzygium cymosum-9bDramaga-
KTN000005948="37"Hopea-="8"Dramaga-
KTN000005949="29"Hopea-9bDramaga-
KTN000005950="38"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005951="30"Shorea Pinanga-9bDramaga-
KTN000005952="39"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005953="31"Shorea Platyclados S-9bDramaga-
KTN000005954="32"Hopea-9bDramaga-
KTN000005955="40"Intsia Bijuga Kuntz="1988"="8"Dramaga-
KTN000005956="1"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005957="2"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005958="3"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005959="41"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005960="4"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005961="5"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005962="42"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005963="6"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005964="7"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005965="8"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005966="43"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005967="9"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005968="10"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005969="44"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005970="45"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000005971="11"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005972="12"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005973="13"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005974="14"Shorea selanica-="11"Dramaga-
KTN000005975="15"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005976="16"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005977="17"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005978="18"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005979="19"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005980="20"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005981="3"Diospyros Celebica B="1968"="10"Dramaga-
KTN000005982="21"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005983="22"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005984="23"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005985="24"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005986="25"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005987="26"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005988="27"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005989="4"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000005990="28"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005991="5"Diospyros Celebica B="1968"="10"Dramaga-
KTN000005992="6"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000005993="29"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005994="30"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005995="31"Litsea SP-="11"Dramaga-
KTN000005996="7"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000005997="32"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005998="33"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000005999="34"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006000="35"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006001="8"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006002="9"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006003="36"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006004="37"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006005="38"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006006="39"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006007="10"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006008="40"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006009="11"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006010="41"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006011="42"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006012="12"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006013="43"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006014="44"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006015="45"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006016="13"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006017="46"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006018="14"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006019="47"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006020="48"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006021="49"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006022="15"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006023="50"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006024="51"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006025="52"Hymenala Coubaril L="1956"="11"Dramaga-
KTN000006026="16"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006027="17"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006028="1"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006029="2"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006030="3"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006031="4"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006032="5"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006033="18"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006034="6"Pinus merkusii-="12"Dramaga-
KTN000006035="19"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006036="7"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006037="8"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006038="9"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006039="10"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006040="20"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006041="21"Diospyros Celebica B="1968"="10"Dramaga-
KTN000006042="11"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006043="12"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006044="22"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006045="23"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006046="13"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006047="14"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006048="15"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006049="16"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006050="24"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006051="25"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006052="26"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006053="17"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006054="18"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006055="19"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006056="27"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006057="20"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006058="21"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006059="28"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006060="22"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006061="29"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006062="23"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006063="24"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006064="25"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006065="30"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006066="26"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006067="27"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006068="28"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006069="31"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006070="29"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006071="30"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006072="32"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006073="31"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006074="32"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006075="33"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006076="33"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006077="34"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006078="35"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006079="34"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006080="36"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006081="37"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006082="38"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006083="35"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006084="36"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006085="39"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006086="37"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006087="40"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006088="41"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006089="42"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006090="38"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006091="43"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006092="44"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006093="45"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006094="46"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006095="47"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006096="39"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006097="48"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006098="49"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006099="50"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006100="40"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006101="51"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006102="52"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006103="41"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006104="53"Hopea Odorata Roxb="1956"="12"Dramaga-
KTN000006105="42"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006106="54"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006107="55"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006108="43"Diospyros Celebica B="1968"="10"Dramaga-
KTN000006109="56"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006110="57"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006111="58"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006112="44"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006113="59"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006114="60"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006115="45"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006116="61"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006117="62"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006118="63"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006119="46"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006120="64"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006121="65"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006122="47"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006123="48"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006124="49"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006125="50"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006126="51"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006127="52"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006128="53"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006129="54"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006130="55"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006131="56"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006132="57"Shorea selanica="1995"="10"Dramaga-
KTN000006133="58"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006134="59"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006135="60"Diospyros Celebica B="1968"="10"Dramaga-
KTN000006136="61"eucalyptus deglupta="1957"="10"Dramaga-
KTN000006137="66"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006138="67"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006139="62"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006140="68"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006141="63"eucalyptus deglupta="1957"="10"Dramaga-
KTN000006142="64"Hopea="1957"="10"Dramaga-
KTN000006143="46"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006144="47"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006145="48"Shorea Pinanga="1964"="8"Dramaga-
KTN000006146="49"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006147="50"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006148="51"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006149="52"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006152="69"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006153="53"Hopea-="8"Dramaga-
KTN000006154="70"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006155="71"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006156="54"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006157="72"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006158="55"Shorea Pinanga="1964"="8"Dramaga-
KTN000006159="73"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006160="74"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006161="75"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006162="56"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006163="57"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006164="76"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006165="77"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006166="78"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006167="79"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006168="80"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006169="81"maesopsis-="12"Dramaga-
KTN000006170="82"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006171="58"Hopea-="8"Dramaga-
KTN000006172="83"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006173="84"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006174="85"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006175="86"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006176="87"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006177="88"Hopea="1969"="12"Dramaga-
KTN000006178="59"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006179="60"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006180="61"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006181="62"Hopea-="8"Dramaga-
KTN000006182="1"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006183="2"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006184="63"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006185="3"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006186="4"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006187="5"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006188="6"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006189="7"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006190="64"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006191="8"maesopsis-="13"Dramaga-
KTN000006192="9"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006193="10"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006194="11"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006195="12"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006196="13"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006197="14"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006198="65"terminalia sp-="8"Dramaga-
KTN000006199="15"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006200="16"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006201="17"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006202="66"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006203="18"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006204="19"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006205="20"Ganitri-="13"Dramaga-
KTN000006206="67"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006207="21"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006208="22"Ganitri-="13"Dramaga-
KTN000006209="68"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006210="23"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006211="24"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006212="25"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006213="26"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006214="69"terminalia sp-="8"Dramaga-
KTN000006215="27"Litsea SP-="13"Dramaga-
KTN000006216="70"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006217="28"Litsea SP-="13"Dramaga-
KTN000006218="29"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006219="30"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006220="71"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006221="31"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006222="32"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006223="72"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006224="33"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006225="34"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006226="73"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006227="35"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006228="36"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006229="37"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006230="38"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006231="74"Shorea leprosula miq-="8"Dramaga-
KTN000006232="39"Litsea SP-="13"Dramaga-
KTN000006233="40"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006234="75"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006235="41"Syzygium cymosum-="13"Dramaga-
KTN000006236="76"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006237="42"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006238="77"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006239="43"Litsea SP-="13"Dramaga-
KTN000006240="44"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006241="78"Shorea Pinanga="1964"="8"Dramaga-
KTN000006242="45"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006243="46"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006244="47"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006245="48"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006246="49"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006247="79"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006248="50"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006249="51"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006250="52"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006251="80"Gmelina-="8"Dramaga-
KTN000006252="53"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006253="54"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006254="81"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006255="55"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006256="82"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006257="56"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006258="83"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006259="57"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006260="58"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006261="84"Pinus merkusii-="8"Dramaga-
KTN000006262="59"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006263="60"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006264="61"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006265="85"Shorea Chrysophylla="1986"="8"Dramaga-
KTN000006266="62"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006267="63"Shorea selanica="1956"="13"Dramaga-
KTN000006268="64"Khaya Grandifoliola="1956"="13"Dramaga-
KTN000006269="65"Litsea SP-="13"Dramaga-
KTN000006270="1"Shorea selanica-14bDramaga-
KTN000006271="1"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006272="2"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006273="3"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006274="4"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006275="2"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006276="3"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006277="5"Palaqulium Sp-14bDramaga-
KTN000006278="4"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006279="6"Azadirachta Excelsa-14bDramaga-
KTN000006280="5"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006281="7"Strombosia Ceylancia-14bDramaga-
KTN000006282="8"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006283="6"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006284="7"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006285="9"Azadirachta Excelsa-14bDramaga-
KTN000006286="10"Litsea SP-14bDramaga-
KTN000006287="8"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006288="9"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006289="11"Cempaka-14bDramaga-
KTN000006290="10"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006291="11"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006292="12"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006293="12"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006294="13"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006295="14"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006296="15"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006297="16"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006298="13"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006299="14"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006300="15"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006301="16"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006302="17"Hopea-14bDramaga-
KTN000006303="17"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006304="18"Azadirachta Excelsa-14bDramaga-
KTN000006305="18"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006306="19"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006307="20"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006308="19"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006309="21"Hopea-14bDramaga-
KTN000006310="20"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006311="22"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006312="23"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006313="21"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006314="24"Azadirachta Excelsa-14bDramaga-
KTN000006315="22"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006316="25"Hopea-14bDramaga-
KTN000006317="26"Hopea-14bDramaga-
KTN000006318="27"Hopea-14bDramaga-
KTN000006319="28"Hopea-14bDramaga-
KTN000006320="29"Pinus1="1974"14bDramaga-
KTN000006321="23"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006322="24"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006323="25"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006324="26"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006325="1"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006326="2"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006327="27"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006328="3"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006329="4"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006330="5"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006331="28"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006332="29"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006333="30"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006334="6"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006335="7"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006336="31"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006337="8"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006338="9"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006339="10"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006340="32"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006341="11"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006342="33"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006343="34"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006344="12"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006345="13"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006346="14"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006347="15"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006348="35"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006349="16"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006350="17"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006351="36"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006352="18"Strombosia Ceylancia-="15"Dramaga-
KTN000006353="37"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006354="19"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006355="20"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006356="21"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006357="22"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006358="23"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006359="38"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006360="24"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006361="39"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006362="40"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006363="41"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006364="25"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006365="42"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006366="26"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006367="27"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006368="28"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006369="29"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006370="43"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006371="30"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006372="44"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006373="45"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006374="46"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006375="47"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006376="48"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006377="31"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006378="32"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006379="49"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006380="33"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006381="34"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006382="50"Strombosia Ceylancia="1957"14aDramaga-
KTN000006383="35"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006384="36"Litsea SP-="15"Dramaga-
KTN000006385="37"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006386="38"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006387="39"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006388="40"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006389="41"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006390="42"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006391="43"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006392="44"Hopea="1969"="15"Dramaga-
KTN000006393="45"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006394="46"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006395="47"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006396="48"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006397="49"Hopea Odorata Roxb="1969"="15"Dramaga-
KTN000006398="1"Vatica sumatrana="1970"="17"Dramaga-
KTN000006399="2"Vatica sumatrana="1970"="17"Dramaga-
KTN000006400="50"Shorea selani